Rybári presunuli výdaj dokladov do exteriéru

103

Vedenie Miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu v Púchove pružne zareagovalo na mimoriadnu situáciu súvisiacu s možnosťou nákazy novým koronavírusom a prenosom choroby COVID-19. Okrem zrušenia tradičných podujatí, brigád a prerušení činnosti rybárskych krúžkov (písali sme o nich v minulom čísle), urobilo vedenie púchovskej organizácie aj zmeny v systéme vydávania povolení na rybolov na tento rok. V záujme zdravia členov rybárskej organizácie i svojho pristúpil Výbor MO SRZ k vydávaniu dokladov v externých priestoroch za súčasného dodržania všetkých bezpečnostných opatrení, ktoré na základe odporúčania hlavného hygienika nariadili krízový štáb a Vláda Slovenskej republiky.

Pre rybárov z okolia Lednických Rovní vydávali povolenia na rybolov v areáli štrkoviska v Lednických Rovniach, rybári z Púchova a okolia si mohli doklady vyzdvihnúť v areáli pri Váhu pod diaľničným privádzačom v Horných Kočkovciach už dvakrát. Naposledy minulý týždeň v utorok. Napriek preneseniu vydávania dokladov mimo uzavretých priestorov upozorňoval výbor MO SRZ už vopred rybárov na dodržiavanie bezpečnostných opatrení. Žiadali členov o dodržiavanie vzájomného odstupu dva metre a upozorňovali na povinnosť mať zakrytý nos a ústa rúškom alebo primeranou náhradou (šatka, šál). Pri porušení nariadenia upozorňovalo vedenie MO SR na ukončenie výdaja dokladov. Zdá sa, že rybári, podobne, ako väčšina slovenskej populácie sú zodpovední a ku žiadnemu porušeniu stanovených pravidiel nedošlo.

O ďalších termínoch a miestach výdaja dokladov Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Púchove informuje na svojej webovej stránke. Predposledný termín je vo štvrtok 23.4.2020 od 15:30 do 16:30 hod. Posledný termín výdaja dokladov bude v máji.

pok