Rybárske revíry v okrese Púchov sú bohatšie o ryby za takmer 70.000 eur

345

Činnosť na úseku rybárskeho hospodárenia Miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu v Púchove neutlmila ani mimoriadna situácia spôsobená opatreniami na zabránenie šírenia nového koronavírusu. Vírus – nevírus, rybárske revíry si žiadajú nielen starostlivosť, ale v zmysle zákona aj povinné zarybnenie.

Čo sa brigádnickej činnosti týka, vedenie púchovskej rybárskej organizácie organizovalo iba individuálne brigády za prísneho dodržiavania požadovaných bezpečnostných opatrení. Rovnako mimoriadne opatrenia prijal výbor Miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu v Púchove pri vydávaní povolení na rybolov na tento rok. Rybári si nechodili po doklady tradične do kancelárie organizácie, ale preberali si ich pod diaľničným privádzačom na otvorenom priestranstve za súčasného dodržania bezpečných rozstupov a prekrytia úst a nosa rúškami, prípadne inou adekvátnou náhradou.

Väčšinu radových rybárov pochopiteľne zaujíma najmä množstvo rybárskych násad, ktoré púchovská rybárska organizácia vysadila do svojich revírov. Ako Púchovské noviny informoval hlavný hospodár Miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu v Púchove Rastislav Šajdák, do pstruhových vôd vysadili 500 kilogramov dvojročného pstruha potočného a 30.000 kusov plôdika pstruha potočného. Do pstruhových vôd putovalo pred začiatkom pstruhovej sezóny aj 1200 kilogramov dvojročného pstruha dúhového, 2000 kusov jednoročného pstruha dúhového a tiež 50 kilogramov dvojročného lipňa tymiánového.

Do kaprových revírov obhospodarovaných púchovskou rybárskou organizáciou nasadili v tomto roku 3000 kilogramov dvojročného kapra rybničného, 150 kilogramov trojročného kapra rybničného, ale aj 30.000 kusov zubáča, 15.000 kusov šťuky, 1500 jeseterov a 800 kusov mieňa sladkovodného. Násada kapra bola pôvodne určená najmä na rybníky, kde mali byť rybárske preteky. Keďže pre pandémiu nového koronavírusu sa preteky neuskutočnili, bola násada rozdelená aj na ostatné revíry, teda štrkoviská Horenická hôrka, štrkoviská Odhánky, štrkovisko pod železničným mostom, vodná nádrž Dolné Kočkovce, vodná nádrž Ihrište – spodná nádrž.

Púchovčania sa ako jedna z nemnohých rybárskych organizácií na Slovensku nespoliehajú iba na násady, ktoré musia kupovať, ale sami si aktívne odchovávajú vlastné násady. Nielenže tak vedia o kvalite násady v podstate všetko, ale organizácia tým ušetrí nemalé prostriedky. A tak okrem už spomínaných násad obohatili svoje vody aj ryby, ktoré odchovali na vlastných odchovných rybníkoch v Lednických Rovniach. Z odchovných rybníkov tak tento rok odlovili 680 kilogramov jednoročného kapra, 85 kusov dvojročného zubáča. V Lendických Rovniach si Púchovčania odchovávajú aj jedno až trojročných lieňov, ktorých v tomto roku odlovili 90 kilogramov. „Tento rok sa nám už vytreli kapry, máme vlastné chovné stádo kaprov a lieňov určených na reprodukciu,“ priblížil Šajdák. Do zarybnenia revírov MO SRZ v Púchove tak putovali násady za 64.000 eur, hodnota násad z odchovných rybníkov sa blíži ku 4000 eurám.

-pok-
Foto: MO SRZ Púchov