Čo je nové na Čertove?

324

Čertovské mosty

Po troch, v čase od roku 2008 rozťahaných, etapách opráv telesa cesty III. triedy č.1936 Lúky – Čertov – Kohútka prišli konečne po rokoch príprav na rad aj oba “dosluhujúce” čertovské cestné mosty (oba v stupnici hodnotenia technického stavu v kategórii 6 veľmi zlý technický stav).

Začiatkom 26.-teho týždňa sa stavebné mechanizmy realizačnej firmy Stavby mostov Slovakia “zahryzli” do asfaltového koberca mostného telesa a aj do koryta potoka okolo mosta pod autobusovou zastávkou. Samozrejme s prácami sú a budú spojené aj dopravné obmedzenia riadne vyznačené zvislým dopravným značením a treba počas realizácie počítať aj s občasnými úplnými výlukami dopravy.

Realizáciu financuje Správa ciest TSK v rámci „balíka opráv“ viacerých mostov v celej župe v objeme cca 3,2 mil. EUR. Predpokladaný termín dokončenia a odovzdania čertovských mostov je do konca tohto roka.

Čertovská optika

Avizovaný príchod nového operátora do našej záujmovej chatárskej zóny je reálne tu. Sieťový optický kábel operátora Slovanet už na Čertove fyzicky je dotiahnutý a tak tí, čo majú záujem o pripojenie na kvalitnú optickú sieť a to čo ponúka, nahláste sa čím skôr u realizátora (firma Omsit) mailom info@omsit.sk, alebo telefonicky na č. 0907 839 031 alebo mail peter.zavodsky@omsit.sk. Sieť bude podľa projektu dovedená k hotelom Javorník a k hotelu Čertov… to, ako sa pripoja ostatní vzdialenejší záujemcovia, závisí od počtu žiadateľov o pripojenie. Pripájanie koncových užívateľov začne už v júli.

Obe tieto aktivity sú významnou súčasťou zlepšovania infraštruktúrnych podmienok v tomto rekreačnom stredisku a verím, že všetci čertovskí chatári, či podnikatelia ich privítajú a aktívne využijú.

Pavel Melišík