Sami proti sebe

279

Už pomerne dlhú dobu neprejde takmer ani jeden deň, aby sme sa zo všetkých mediálnych prostriedkov nedozvedali o závažných problémoch s odpadom, čo s ním, aké sú možnosti a nutnosť jeho znižovania, či jeho likvidácie.  Tento problém je nie len problémom na Slovensku a v Európe, ale stal sa témou celosvetovou. Jednou z možností riešenia alarmujúceho stavu je aj zavedenie takzvaného separovaného zberu. Avšak k tomu, aby táto sa táto skutočnosť stala naozaj účinnou, je bezpodmienečne potrebná zmena prístupu obyvateľov – tvorcov značnej časti odpadu. A týka sa to aj ľudí v našom meste, kde popri mnohých zodpovedných a uvedomelých sa nájdu aj takí, ktorým je to fuk, ktorí to za problém nepovažujú a správajú sa podľa toho. Ako keby odborné pomenovanie „homo sapiens“ teda „človek rozumný, mysliaci“ bolo pre nich úplne cudzie.

K tomuto tvrdeniu som dospel okrem iných okolností aj osobnom skúsenosťou na Sedlišti. Bývam na Okružnej ulici a pri vynášaní odpadu a jeho triedenom umiestňovaní do jednotlivých odpadových nádob som sa stal účastníkom nepríjemnej situácie. V tom istom čase ako ja priniesla svoj odpad aj mne neznáma dvojica zo susedstva. Ich vrece s odpadom, ktoré obsahovalo aj sklenené fľaše od vína, plechovky od piva a rôzne plastové obaly, jednoducho spolu chodili do kontajnera. Nedalo mi to aby som uvedenú pani neoslovil, že prečo tak urobila, prečo nevyužila aj farebné a názorne odlíšené nádoby na separovaný odpad? Jej reakcia ma nepríjemne prekvapila: „A čo je vás do toho?  Ja keď sa ponáhľam, tak som to hodila tam, kde mi to vyhovuje.“ Jej postoj sa rozhodol podporiť aj jej druh so slovami: „Čo sa do toho pletiete? Čo je to váš kontajner? A čo to tak robíme iba my?“ Nuž, žiaľ, robia to tak aj niektorí iní, tí,  ktorí si neuvedomujú, že takýmto konaním zvyšujú výdavky mesta na likvidáciu odpadu a že to robia vlastne aj na svoju škodu. Pretože takéto zbytočné výdavky by mohlo mesto ušetriť a použiť na iné veci v prospech všetkých obyvateľov mesta. Teda mali by si takýto porušovatelia pravidiel separovania odpadu uvedomiť, že svojím nedisciplinovaným konaním idú vlastne aj sami proti sebe.

František Macho