Sárova Bystrica 2018 – úspech mladých Púchovčanov

1526

Sárova Bystrica je celoslovenská postupová súťaž mladých moderátoriek a moderátorov, ktorá sa realizuje v troch základných kolách – regionálne, krajské a celoslovenské a ktorá vytvára záujemcom priestor na vlastnú prezentáciu zameranú na moderátorské a hlásateľské schopnosti. Napomáha rozvíjať ústny prejav jednotlivcov, komunikatívne zručnosti i efektívne používanie materinského jazyka.

V komornej sále Stredoslovenského osvetového strediska v Banskej Bystrici sa v piatok 30. novembra 2018 predstavilo 22 mladých ľudí, ktorí zvíťazili vo svojich vekových kategóriách v šiestich krajských kolách súťaže mladých moderátorov. Predstavili sa v štyroch súťažných disciplínach: čítanie spravodajského textu – moderovanie relácie – interpretácia reklamného textu a vedenie rozhovoru so zaujímavým respondentom. Finalisti boli rozdelení do dvoch vekových kategórií – 15 až 18 rokov a 18 až 25 rokov.

Deň predtým (29. 11. 2018) sa súťažiaci pripravovali vo vysielacích tímoch, absolvovali technické, kamerové a priestorové skúšky. Finálové kolo sa začalo v piatok o 9.00. Porotu tvorili odborníci z praxe: Mgr. Oli Ďžupinková (rádio Express), Mgr. Martina Kašiarová (Markíza) Mgr. Mariana Kovačechová (RTVS), Bc. Branislav Závodský (rádio Express) a Mgr. art. Radoslav Zemančík (RTVS). V obidvoch vekových kategóriách vyhrali súťažiaci z Púchova – Šimon Gabčo a Jana Vozárová.

VÝSLEDKOVÁ LISTINA:

1. veková kategória

  1. miesto: Šimon Gabčo, Púchov
  2. miesto: Soňa Kolcunová, Prešov
  3. miesto: Jakub Marton, Prešov

2. veková kategória

  1. miesto: Jana Vozárová, Púchov
  2. miesto: Karolína Janičíková, Považská Bystrica
  3. miesto: Nikola Gajdošová, Banská Bystrica

Špeciálna cena za prirodzenosť a súčasnosť: Jakub Šulka, Šurany

Blahoželáme!

Zdroj: www.sosbb.sk, FB