Príhovor primátorky Kataríny Henekovej k ustanovujúcemu mestskému zastupiteľstvu

798

Vážené pani poslankyne, páni poslanci, vážení hostia, milí Púchovčania,

dovoľte mi zablahoželať novozvoleným poslancom k zvoleniu do funkcie a zároveň poďakovať sa za prejavenú dôveru vo voľbách všetkým, ktorí prišli, aby prejavili svoj názor. Práve vyššia účasť voličov vo voľbách je prejavom osobnostnej a morálnej zrelosti Púchovčanov nebyť ľahostajným k veciam verejným. Pri troche zamyslenia sa nad dnešným stavom v spoločnosti, chcem predostrieť niekoľko myšlienok, ktoré ma oslovili aj v súvislosti s obdobím, ktoré ma teraz čaká.

Ja, ale možno aj vy mnohí to cítite tak, že žijeme náročnú dobu, v ktorej sa vytráca láska, porozumenie, empatia, ľudskosť, tolerancia, teplo rúk, úcta pred šedinami. Bavíme sa už len ako roboti, keď jeden rozpráva o živote a druhý hľadí do telefónu či počítača. Sila sociálnych sietí nám bráni skutočne žiť tento život naplno.

Nedá mi dnes nepripomenúť známu myšlienku Dostojevského: Všetko sa kupuje, všetko sa predáva a čo duša? Ten skrytý plamienok v nás… keď zhasne, čo nám zostane?

V týchto myšlienkach sú dôvody, prečo som šla do toho… prečo som šla kandidovať a prečo som prešla tŕnistú cestu predvolebnej kampane. Cítim, že je dôležité bojovať za svoj názor a svoje vízie, pretože „boj alebo rečnenie“ na sociálnych sieťach nám v skutočnosti nepomôže. Púchov je mesto v mojom srdci a ja cítim, že môžem byť užitočná. Nebudem sa povyšovať a preceňovať, ale ani ponižovať. Uvedomujem si, že nastávajúce štyri roky nebudú prechádzkou ružovou záhradou, ale som pripravená pomôcť a spolupracovať s vami pri spríjemňovaní a skvalitňovaní života v našom meste.

V súčasnosti vstupujeme do epochy, keď čoraz väčší počet žien sa stáva hlbokými inšpirátorkami a popritom aj citlivými matkami, múdrymi vodkyňami, ďalekozrakými usmerňovateľkami ľudí. Budem sa snažiť svojím prístupom k nadchádzajúcim povinnostiam byť múdrou a spravodlivou primátorkou pre všetkých Púchovčanov. Za každým občanom chcem vidieť hlavne človeka so svojimi potrebami a túžbami, a preto mám jasný cieľ – otvoriť samosprávu verejnosti a verejnosť samospráve. Verím, že sa mi podarí zapojiť do verejného života nielen ženy, ale aj mládež, podnikateľov a občanov s dlhoročnými skúsenosťami. Spolieham sa na to, že človek je bytosťou, ktorá sa v rozporoch, bolestiach, v námahe a v práci angažuje za to, aby svetu vládol rozum a ľudskosť a zdôrazňujem, že dnes ide o spoluprácu, ktorá v rámci 21. storočia musí mať rozmer vzájomnosti.

Úprimne sa teším, že do poslaneckého zboru pribudli aj noví členovia a tiež ženy, pretože je podľa môjho názoru veľmi prospešné, aby sa stále noví ľudia zapájali do verejného života. Všetkým vám, vážené pani poslankyne a páni poslanci, ešte raz blahoželám k zvoleniu do funkcie a verím, že spoločne vytvoríme tím, ktorý bude zabezpečovať ďalší rozvoj mesta.

Vyjadrím sa slovami majstra Milana Lasicu: „Želám si stretávať človeka – priateľa. Chcem sa ráno prebudiť a celým srdcom sa tešiť novému dňu. Chcem mať okolo seba úprimných ľudí, ako tomu bolo voľakedy. Chcem stretnúť kamaráta, ktorého prvá otázka nebude smerovať k materiálnym veciam, ale opýta sa ma: Ako sa máš? Ako žiješ?“

„Byť“ a „javiť sa“ sú dva rozličné pojmy. Základnou otázkou však je, čomu dáme prednosť. Mať viac alebo byť viac?

Ja mám v tomto jasno, pretože sa nechcem len „javiť“, ale „byť“ – byť užitočnou a prospešnou v tomto úrade a nesklamať vašu dôveru a napokon samu seba.

Záverom mi dovoľte poďakovať Mgr. Rastislavovi Henekovi za jeho doterajšie pôsobenie vo funkcii primátora mesta, ktoré bolo pre mňa obdobím ľudskosti, veľkého srdca a uskutočnenia veľa pozitív. Som presvedčená, že vďaka nastavenému rozbehu rozvoja mesta, môžeme dnes pokračovať v ďalších i väčších investíciách v meste.

(Púchov 28. 11. 2018)