Septembrové vítanie detí v Župnom dome

215

Primátorka mesta Katarína Heneková vo štvrtok 23. septembra 2021 v Župnom dome slávnostne privítala do života 16 malých Púchovčanov.

Marína Emília B.

Laura H.

Jasmína J.

Martin K.

Eliáš K.

Amália Viktória K.

Nela K.

Eliška L.

Mário M.

Tobiáš M.

Samuel Jozef Š.

Daniel W.

Jakub B.

Sofia H.

Marko M.

Nela J.

Foto: Slavomír Flimmel