12. september 2021 – oslavy 25. výročia založenia FSk Záriečanka

85

Je slnečný jesenný deň, čas spoločného nedeľného obeda s rodinou, no členovia Záriečanky veru dnes nemyslia na jedlo. Všetci sa svorne ponáhľajú do blízkeho mesta Púchov, kde si chcú ešte preskúšať svoj dlho a precízne pripravovaný program pod vedením Peťa Chovanca. Myšlienky účinkujúcich sa sústreďujú na jediný cieľ „Nech len vystúpenie dobre dopadne.“

Stretali sme sa takmer 2 mesiace každý týždeň. Kým prialo počasie ste nás mohli počuť na letnom amfiteátri a keď sa schladilo, tak sme skúšali v KD Mestečko. Naše skúšky boli plné veselých príhod, zábavy, spevu a tanca.

A je tu náš „Veľký deň“. Deň, kedy si chceme spoločne s našimi priateľmi a fanúšikmi folklóru pripomenúť 25. výročie založenia FSk Záriečanka a uviesť do života naše nové CD a DVD na slávnostnej akadémii vo veľkej sále Divadla Púchov. Ozýva sa príjemný hlas konferencierky Janky Vozárovej, ktorá uvádza náš prvý vstup. Začíname našou hymnou „Tí Záriecke zvony prekrásne zvonia…“, kto pozná našu dedinu a silu zvuku zvonov vie, o čom táto pieseň je. Po úvodnej piesni všetkých prítomných pozdravili krátkymi príhovormi hostia: za Považské osvetové stredisko Mgr. Daniela Čižmárová, za mesto Púchov pani Irena Kováčiková, riaditeľ divadla Mgr. Pavol Pivko a starosta obce Záriečie Ing. Jozef Kollár.

A už nastupuje na scénu FSk Ľubovník. Rúče ženy s krásnymi hlasmi, ktoré spievajú z ľúbosti a veria, že spev uzdravuje, preto sa volajú Folklórna skupina ĽUBOVNÍK. Po spevavých žienkach sa predstavila FSk Bukoviny z Brvníšť, ktorí potešili divákov originálnymi spevom a hrou na píšťaly.

Mohutné hlasy chlapov z Brvníšť sme vystriedala my zo vstupom „Regrútske pásmo“, ktoré prenieslo účinkujúcich, ale aj hľadisko do ťažkého obdobia v živote dediny, kedy mladí muži odchádzajú na vojnu a lúči sa s nimi celá dedina, matky a milé žialili, no neraz aj tvrdí chlapi vyronili slzu za odchádzajúcimi synmi, veď ich vyprevádzajú v ústrety neistému osudu.

Na scénu nastupuje FS Váh, s pásmom tancov a spevov z Púchovskej doliny. Krepčiace nôžky a točiace sa sukienky nenechali v kľude sedieť ani jedného diváka.

A sme tu my s druhým vstupom „Pracovné a pasácke pásmo“. Pri ťažkej práci si naši predkovia pomáhali piesňou, s nôtou na perách sa im ľahšie kráčalo do chotára za kravami na pašu a ľahšie sa držalo kosa v ruke. „Ej pojme zaspievajme, pole rozveseľme…“ chytľavá melódia sa niesla sálou. Tieto pásma sme ukončili krásnou piesňou: „K horám súnečko k horám…“.

Po našom vstupe javisko patrilo skupinke mladých tanečníkov z FS Vršatec, ktorí svojou pozitívnou energiou rozjasali celé hľadisko. Spev a tanec majú členovia Vršatca hlboko v srdci, čo bolo cítiť aj z ich prejavu. Možno ste nevedeli, že folklórno-tanečný súbor Vršatec vznikol už v roku 1953 ako neveľká spevácka skupina, ktorá sa postupne začala rozrastať o tanečnú a hudobnú zložku.

A je tu posledný vstup Záriečanky: „Pijácke pásmo“. Veselé pásmo plné vtipných melódií a prekáravých pesničiek nás vrátilo do minulosti, kedy sa naši predkovia okrem tvrdej práce vedeli aj zabávať a často pri tom nechýbala fľaša dobrej pálenky. Pri uvoľnenej atmosfére sme sa dostali až ku záveru podujatia, kedy boli na javisko prizvaní hostia pán Ing. Gardoň Ján a Miroslav Lóci zo Salíb, ktorí spoločne s vedúcou FSk Záriečanka p. Annou Beňovou uviedli do života nové CD s názvom „V tej Záriečskej šepleci“ a DVD „Zo srdca Púchovskej doliny – Záriečie vo zvykoch a tradíciách“, ktoré sme vydali v roku 2020.

Na to, aby sa mohlo podujatie uskutočniť sú potrebné financie. Veľké poďakovanie patrí preto všetkým sponzorom, ktorí nás podporili: Ján Trník, MUDr. Vladimír Hluchý, Ing. Ľubica Halačová, Raiffeisen banka a Trenčiansky samosprávny kraj. Poďakovanie patrí aj všetkým členom FSk Záriečanka za trpezlivosť a obetovaný voľný čas, hudbe, ktorá napriek nemalej vzdialenosti, ktorá ich delí od Záriečia si nájde čas a sprevádza nás na našich vystúpeniach a ďakujeme aj členkám našej skupiny za výborné a bohaté občerstvenie.

Zuzana Ostrochovská, členka FSk Záriečanka
Foto: Slavomírr Flimmel