SFZ prispeje sumou 150 000 € na vybudovanie umelej trávy s osvetlením v meste Púchov

544

Dvadsať rokov sa v meste Púchov rozpráva o vybudovaní regulárnej tréningovej hracej plochy s umelou trávou a umelým osvetlením, ktorá veľmi chýba na kvalitný tréningový proces pre všetky generácie športovcov, najmä počas jesenných a zimných mesiacov. Za tých dvadsať rokov sa veľa narozprávalo, dokonca existujú rôzne náčrty či projekty, avšak nikdy nedošlo ku samotnej realizácii. Ostali sme tak jedno z posledných okresných miest na Slovensku, ktoré takéto tréningové ihrisko dodnes nemá.

Našťastie konečne svitá na lepšie časy. Súčasnému vedeniu mesta to nie je ľahostajné a intenzívne pracuje na tom, aby sme takýto väčší investičný zámer dotiahli do reality. Prvá veľká lastovička prichádza od Slovenského futbalového zväzu. Počas mája a júna som absolvoval niekoľko rokovaní s prezidentom SFZ – Jánom Kováčikom, ktoré vyústilo nielen k oficiálnej návšteve mesta Púchov, ale aj k naštartovaniu intenzívnej spolupráce na rozvoji športovej infraštruktúry v našom meste. Som veľmi rád, že sa nám podarilo dohodnúť historicky prvé spoločné memorandum o spolupráci medzi mestom Púchov, MŠK Púchov a SFZ. Slovenský futbalový zväz sa zaviazal participovať na vybudovaní umelej trávy v meste Púchov sumou 150 000 eur. Memorandum prerokovali a jednohlasne schválili na júnovom mestskom zastupiteľstve aj poslanci MsZ. Som veľmi rád, že následne došlo k podpisu memoranda aj zo strany SFZ od prezidenta Jána Kováčika a memorandum tak nadobudlo účinnosť.

Určite veľa Púchovčanov bude zaujímať, kde takáto investícia pre naše deti a športovcov vyrastie. Našou prioritnou lokalitou je Nosický „ostrov“. Nosický ostrov je predurčený podľa schváleného územného plánu mesta na športové účely a rekreáciu. Po dobudovaní storočnej investície v podobe modernizácie železničnej trate na jeseň tohto roka nastane čas, kedy si Nosický ostrov zaslúži našu intenzívnejšiu pozornosť. Do konca roka 2021 (ak všetko pôjde podľa plánu) by sme chceli vykúpiť pozemky pod nové tréningové centrum a verím, že v priebehu budúceho roka začneme so samotnou realizáciou. Po dvadsiatich rokoch čakania si to naše športujúce deti a mládež jednoznačne zaslúžia.

Lukáš Ranik, viceprimátor mesta