Širokospektrálna činnosť včelárskeho krúžku

493
Včelársky krúžok pri CVČ Včielka - starší žiaci včelári pri liečení na včelnici.

Včelársky krúžok pri CVČ Včielka a ZO SZV Štefana Závodníka v Púchove má vyše 24 ročnú históriu.

Za tento čas prešiel krúžok bohatou činnosťou v rôznych oblastiach. V Celoslovenskej včelárskej súťaži mladých včelárov už vyše desať rokov získava prvenstvá v jednotlivcoch či družstvách a získané Ceny Dr. Kolomana Novackého za prvenstvá zdobia priestory nášho Detského včelárskeho múzea v Púchove. Tento rok sa žiaľ žiadna súťaž pre pandémiu neuskutoční. Okrem Celoslovenských súťaží krúžok v minulosti reprezentoval Slovensko na všetkých desiatich ročníkoch svetovej súťaže mladých včelárov International meeting of young beekeepers (IMYBu), kde sme obsadili popredné umiestnenia od 4., 3., 2., 1.

Svetová včelárska súťaž Banská Bystrica 2019: Filip Drábik, Rastislav Katreňák, Simona Kováčiková, Mgr. Eva Kováčová – vedúca krúžku.

V roku 2018 vo Francúzsku to bolo prvé miesto so včelármi Jánom Medňanským a Filipom Drábikom pri účasti 27 krajín sveta a minulý rok na jubilejnom desiatom ročníku v Banskej Bystrici obsadil slovenský tím v zložení Filip Drábik, Rastislav Katreňák a Simona Kováčiková krásne druhé miesto vo vysokej konkurencii 29 krajín sveta. V súťaži medzinárodných tímov Rastislav Katreňák obsadil 1. miesto a Filip Drábik 3. miesto. Celý slovenský tím tvorili mladí včelári z Púchova. Práve preto mali na starosti aj kultúrny program. Nechýbal púchovský folklór ani vystúpenie včelích maskotov, kráľovnej a Vilka súrodencov Márie a Matúša Šalamúnovcov.

Maskoti Matúš Šalamún a Mária Šalamúnová.

Maskoti boli pozvaní ruskou delegáciou na IMYB 2022 do Moskvy. Za návrh a ušitie krásnych kostýmov patrí vďaka pani Kataríne Drábikovej. Jej umelecký výtvor obdivoval celý svet. Vďaka patrí aj trénerke folklórneho súboru pani Ž. Littovej za požičanie krojov a odborné rady. Sklárne Rona sa tiež zviditeľnili na tejto svetovej súťaži svojimi výrobkami. Všetci sme si uvedomili, že Púchov a celý okres je bohatou inšpiráciou a zdrojom šikovných ľudí. Veľká vďaka patrí aj rodičom a starým rodičom, ktorí vedú svoje deti k ušľachtilej činnosti pre prírodu.

Kultúrny program na súťaži.

Projekty o včielkach

Okrem súťaží včelársky krúžok je úspešný v tvorbe projektov. Je nesmierne dôležité získavať financie z rôznych nadácií k propagácii včelárstva medzi mladou generáciou. Nie je to ľahká práca, vyžaduje to veľa tvorivosti, tvorby nových myšlienok i spolupráce s inými subjektami a neskôr i celej administrácie projektu. Ak by bol záujem o vypracovanie projektov uvádzame vedúcim prehľad našich úspešných projektov. Cez Enviroprojekt MŠ SR pod názvom „Hľadajme spoločne tvoje miesto v živote“ sme vybudovali detské včelárske múzeum aj za pomoci ZO SZV v Púchove v roku 2007.

O rok neskôr sme vybudovali malú skromnú včelnicu cez nadáciu Ekopolis pod názvom „Z lásky k prírode a včelám“. Túto včelnicu by sme chceli v súčasnosti zveľadiť a preto hľadáme nové zdroje. V roku 2014 sme získali grant z projektu Erasmus plus pod názvom „Spojené kráľovstvá“, alebo Včelia kráľovná a šachový kráľ spolu. Projekt vznikol v spolupráci so včelárskym krúžkom v Nemecku (Maristengymnasium Furstenzell) a včelárskym krúžkom v Česku (ZŠ Francova Lhota ), kde pracovali aj šachové krúžky. Myšlienka spojiť prírodu (včely) s rozumom (šach) tak našla svoje opodstatnenie a obohatila mladých o nové poznatky a zážitky. Tak isto sme sa presvedčili, že včelári sa naučili za týždeň hrať šach, ale šachistom sa to nepodarilo, nakoľko stať sa dobrým včelárom trvá desiatky rokov.

Včelársky krúžok pri CVČ Včielka – mladší žiaci včelári pri prehliadke v múzeu včiel.

Ďalší projekt pod názvom „Včielky spájajú generácie“ bol podporený Nadáciou VÚB. Cieľom projektu bolo rozvinúť spoluprácu medzi mladou generáciou a seniormi prostredníctvom včielok. Ako partner sa pozval do projektu Centrum sociálnych služieb na Chmelinci v Púchove.

Posledným projektom, ktorí sme realizovali bol minulý rok pod názvom „Cestou vedy bližšie k prírode“. Projekt bol podporený environmentálnym grantom Trenčianskeho samosprávneho kraja „Zelené oči“. Ako inšpiráciu pre vedu sme si vybrali z prírody včelu a jej včelie produkty. Ako vedeckého partnera sme si pozvali Fakultu priemyselných technológií Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Púchove. Sledovalo sa zloženie ovčelenej, ožiarenej vody v rôznych ročných obdobiach.

Analýzy chemických a fyzikálnych ukazovateľov vody nepriniesli veľké rozdiely vo vzorkách. Mierne rozdiely sa však našli vo vodivosti vody. Samozrejme nad ďalšími pokusmi bude potrebné dlhodobejšie pracovať. Ďalšou skúmanou oblasťou bolo meranie úľového vzduchu. Tu sa zatiaľ nenašla firma, ktorá by mala prístroj na analýzu zloženia vzduchu so zachytením účinných látok pre zdravie človeka.

Martin Kratochvíl na včelnici.

Úspechy mladých vedátorov

Nakoľko v súčasnosti na Slovensku je veľmi málo vedeckých pracovníkov, ktorí by sa zaoberali problematikou včelárstva, my v našom krúžku podnecujeme deti a mladých, aby prostredníctvom biologických olympiád si volili včelársku problematiku. Tak vznikli úspešné práce o propolise o včelích produktoch či o liečivých účinkoch víjačky voštinovej. Medzi mladých včelárskych vedátorov patrí Martin Kratochvíl zo ZŠ Gorazdova v Púchove, ktorý vlani obsadil v biologickej olympiáde 1. miesto s prácou o klieštikovi Varroa destruktor, Andrej Škorvánek zo ZŠ Komenského v Púchove tiež 1. miesto s témou Včela medonosná. Aj vďaka dedkovi, ktorý včelári, dosiahol tento krásny výsledok.

Andrej Škorvánek.

Simonka Kováčiková zo ZŠ s MŠ Slovanská v Púchove tento rok na okresnom kole získala s projektom pod názvom „Bez včelieho peľu neprežijú ani včela ani človek“ 1. miesto a na krajskom kole formou videoprezentácie vo vysokej konkurencii obsadila 5. miesto. Veľká vďaka patrí dedkovi včelárovi pánovi Kamilovi Bielikovi za podporu a pánovi Karolovi Pilnému a jeho synovi pri odbornej pomoci a konzultácii pri spôsobe odberu peľu.

Prezentácia na verejnosti a výstavy

Každoročne sa mladí včelári zúčastňujú výstav Včelár a záhradkár a Záhrada v Trenčíne, kde vystavujú svoje výrobky a kde dievča oblečené za včielku odovzdáva prítomným hosťom voskové srdiečka. Okrem týchto výstav sa zúčastňujú aj iných v širokom regióne. Mnohí členovia krúžku získali certifikát „Začinajúci včelár“ – Ján Kuchta, Tomáš Šulík, Patrik Bubeník, Filip Janeka, Matej Fojtík, Katarína Marušincová. Mnohí ďalší ako Miroslav Baláž, Eduard Janíček či Miroslav Slávik dlhodobo včelária alebo pomáhajú svojim rodičom a starým rodičom. Patrik Bubeník, mladý včelár, tento rok maturoval na Strednej odbornej škole pod Bánošom v Banskej Bystrici a už vlastní vyše 20 včelstiev. Táto škola mu umožnila získať celoživotné včelárske zručnosti. Práve členstvo v našom včelárskom krúžku bolo preňho malým odrazovým mostíkom do sveta včiel.

Simona Kováčiková s dedkom.

V detskom včelárskom múzeu sa stretáva včelársky krúžok každý týždeň. Najprv bol zriadený na ZŠ Komenského v Púchove a teraz sídli v Centre sociálnych služieb na Chmelinci v Púchove. Tu organizujeme aj vzdelávacie programy o včielke s premietaním nášho filmu pod názvom „Cesta ku včielkam“, ktorý je pre deti veľmi inšpiratívny a pre pedagógov metodicky užitočný. Za 13 rokov existencie múzea navštívilo vzdelávací program vyše štyritisíc detí. Vďaka vedeniu CSS Chmelinec môžeme naše aktivity úspešne realizovať. Na včelnici získavajú naši včelári základné zručnosti.

Všetci, ktorí pracujeme s našou najmladšou generáciou si musíme uvedomiť, že vynaložená práca do výchovy neprichádza hneď, ale za desiatky rokov. V Centre voľného času Včielka to vedia veľmi dobre. Preto patrí tomuto inšpirujúcemu a láskyplnému zariadeniu veľké poďakovanie. Ak teraz vysadíme strom, na ovocie si musíme počkať. V súčasnosti nás čaká sťahovanie našej včelnice. Verím, že mnohí pritom priložia ruku k dielu. Čaká nás vysádzajte stromov osádzanie nových včelstiev. Verím, že komisia životného prostredia pri mestskom úrade nám pomôže a tak isto firma pána Hantáka vyhovie našim požiadavkám. Nech myšlienka významného včelára a autora včelárskych kníh Pavla Silného nás všetkých do budúcna pri výchove mladej včelárskej generácie povzbudí: „Včelárenie vplýva aj na výchovu človeka. Život včiel je príkladom dôslednosti, presnosti, trpezlivosti a iných dobrých vlastností. Ak má chovateľ včiel ku včeláreniu vrelý vzťah, je šťastný“.

Mgr. Eva Kováčová, vedúca včelárskeho krúžku