Školáci sa chcú hýbať!

148

Telesná výchova patrí k obľúbeným predmetom, deti sa radi hýbu. Mnohé športujú pravidelne aj okrem povinného telocviku v škole. Ukázal to prieskum Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky realizovaný prostredníctvom všetkých regionálnych úradov na základných a stredných školách.

Z dotazníkov detí sme sa dozvedeli, že prevažná väčšina detí rada športuje, obľubuje predmet telesná výchova a častokrát deťom pri radosti z pohybu ani neprekáža, že nemajú v škole úplne ideálne technické podmienky telocvične. Výsledky prieskumu tak nepotvrdili všeobecnú mienku o tom, že dnešní školáci sú leniví a namiesto športovania sedia radšej od rána do večera pri počítačoch a tabletoch. „Pravidelný pohyb výrazne ovplyvňuje zdravie človeka a v posledných rokoch mnohé vedecké výskumy, projekty a aj diskusie odborníkov upozorňujú na nedostatok pohybu ako výrazný rizikový faktor. Podieľa sa na vzniku chronicky neprenosných ochorení ako obezita, srdcovo-cievne, nádorové, metabolické ochorenia, ale tiež ochorenia pohybového aparátu,“ vraví doc. MUDr. Jana Hamade, PhD., vedúca Odboru hygieny detí a mládeže Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

Čo si myslia školáci: hodiny telocviku ich nestresujú

Dotazník vyplnilo spolu 807 žiakov – 365 chlapcov a 442 dievčat (žiaci druhého stupňa základných škôl a stredoškoláci) z 36 škôl. Ich priemerný vek bol 13,84 roka. Ak by si telesnú výchovu mohli vybrať ako voliteľný predmet, urobilo by tak takmer 75% chlapcov a vyše 65% dievčat. Ešte viac, 85% chlapcov a 92% opýtaných dievčat ho dokonca označilo za predmet, na ktorom nepociťujú stres, napätie, nervozitu a cítia sa na ňom dobre.

Školáci sú väčšinou spokojní aj s vybavením telocviční v školách, či už ide o samotné priestory, vetranie, osvetlenie, či tepelno-vlhkostnú klímu. Napriek nedostatkom, akými boli v niektorých školách napríklad opotrebované alebo nefunkčné zariadenia na osobnú hygienu, bolo takmer 75% chlapcov a 68% dievčat s hygienickým podmienkami v šatniach a na toaletách v telocvičniach spokojných.

Pozitívny je fakt, že telesnú výchovu pokladá za obľúbený predmet takmer 68% chlapcov a vyše 40% dievčat. Za neobľúbený ho označilo iba minimum chlapcov, niečo vyše 2% a 6,5% dievčat. Rovnako dobrou správou je, že iba malé percento – 1,37% chlapcov a 1,36% dievčat na telesnej výchove nikdy necvičí, kým 84% chlapcov a 67% dievčat cvičí na hodinách pravidelne,“ hovorí doc. MUDr. Jana Hamade. Najčastejšou príčinou necvičenia bývajú zdravotné problémy, indikácie pre oslobodenie žiaka od telesnej výchovy sú ochorenia kolena, chrbtice, vrodené srdcovo-cievne, ale i dýchacie a neurologické ochorenia a úrazy.

Najdôležitejšia je chuť a návyky detí hýbať sa

„Fyzická aktivita je dôležitý fenomén a má obrovský podiel na formovaní človeka ako takého. Rodičia by mali začať povzbudzovať svoje deti k fyzickej aktivite už od troch – štyroch rokov. Dôležitú úlohu samozrejme zohráva škola. Cieľom telesnej výchovy by však nemal byť iba športový výkon, ale aj to, aby deti športovali s chuťou, z vnútorného presvedčenia a najmä, aby sa pre ne stal pravidelný pohyb životnou filozofiou. Dôležitým pozitívom je aj skutočnosť, že šport naučí deti nielen vyhrávať ale aj vyrovnať sa s prehrou,“ dodáva doktorka Jana Hamade. Pripomína, že pre deti sú rodičia vzorom vo všetkom. Ak sa pravidelne hýbu prípadne športujú rodičia, je pre deti prirodzené, že budú k športu inklinovať aj ony. „Je dobré vyskúšať viacero druhov športu, nenútiť dieťa hneď odmala robiť taký, ktorý mu nesedí. Navyše, fyzická aktivita prináša pozitíva aj v dospelosti. Účinky pravidelného pohybu a cvičenia v detstve a mladosti si telo pamätá po celý život. Je dokázané, že človek, ktorý sa v detstve venoval nejakému športu, získa dobrú kondíciu oveľa rýchlejšie aj vo vyššom veku, hoci v dospelosti dlho necvičil.“

RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., hlavný hygienik SR
www.uvzsr.sk