Skončili zápisy prvákov mestských základných škôl

238

Po 2. kole zápisov detí do 1. ročníka púchovských základných škôl sa potvrdilo, že najväčšou púchovskou základnou školou je ZŠ Mládežnícka. Na druhom a treťom mieste sa s približne rovnaký počtom umiestnili ZŠ Gorazdova a ZŠ J.A.Komenského. Najmenšou mestskou školou ostáva ZŠ Slovanská.

Niektoré deti, ktoré rodičia doviedli na zápis, dostali ročný odklad a časť detí ešte rieši Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Púchove.

V tabuľke mestských škôl pre porovnanie uvádzame aj výsledky zápisov z minulého roka. Nárast počtu prijatých prvákov zaznamenali v ZŠ Mládežnícka (oproti minulému roku o 26 žiakov) a ZŠ J.A.Komenského (o 29 žiakov). Asi nebude náhoda, že sú to školy zrekonštruované – s vymenenými oknami a zateplenou a vynovenou fasádou. ZŠ Gorazdova a ZŠ Slovanská zaznamenali oproti minulému roku pokles prijatých prvákov. Môžu len dúfať, že po tohtoročnej plánovanej rekonštrukcii budú tiež svojim vzhľadom atraktívnejšie pre budúcich prvákov a ich rodičov.

Na Cirkevnej základnej škole sv. Margity mali minulý rok zapísaných 22 prvákov. Tento rok prišlo na zápis 18 detí, pričom do 1. ročníka zapísali 17 žiakov.