Skutočná pravda o bytovom komplexe Dvory II

3217

V uplynulých týždňoch si Púchovčania našli v poštových schránkach leták od M. Michalca, kandidáta za poslanca do TSK. Na letáku bol odfotený aj náš bytový polyfunkčný komplex Dvory ako budovateľský úspech a pýcha M. Michalca. Po prečítaní letáka sme sa spolu s členmi dozornej rady spoločenstva dohodli, že napíšeme skutočnú pravdu o tomto projekte.

Od druhého polroku 2015 som predsedníčka spoločenstva Dvory II. Po bývalej predsedníčke som dostala do vienka manko na fonde opráv v hodnote 2.716 EUR, v neuhradených faktúrach bolo manko cca 22.000 EUR a katastrofálny stav budovy Dvory II. Už pri preberaní stavby v roku 2009 sme zistili, že skutočný stav budovy nezodpovedá pôvodnej projektovej dokumentácií. Chýbal nám nákladný výťah, komory v bytoch, odpadové žľaby v garážach. Nákladný výťah v nebytových priestoroch a aj komory v bytoch boli pritom skolaudované. Preto sme stavebný úrad požiadali o predloženie celej projektovej dokumentácie s odsúhlasenými stavebnými zmenami.

Mesto Púchov bolo investorom stavby a vykonávalo aj stavebný dozor! Stavebný úrad nám poskytol len 26 nákresov, aj to len vonkajšie nákresy bytovky. Medzi nimi bol aj nákres pohľadu zo strechy, kde bol tento výťah zakreslený. Zmena projektu nám nebola predložená. Cca 2 roky po kolaudácií nám začali zatekať obidve strechy a plesnivieť steny aj podlahy (na druhom poschodí) v bytoch a v niektorých nebytových priestoroch. Z toho dôvodu bola urobená termovízia, ktorú po dohovore pracovníkov mesta p. Binková dala na 3 roky uschovať na MsBP. Ja som ju kompletne prevzala až v roku 2015, keď malo mesto nového primátora R. Heneka. Termovíziou boli zistené stavebné pochybenia: tepelné mosty, nekvalitné okná a nezateplenie budovy zospodu.

Preto sme opäť požiadali stavebný úrad v roku 2015 o predloženie celej projektovej dokumentácie. Primátor R. Henek nemal s predložením problém a celú dokumentáciu nám predložil, čím sa potvrdili naše tvrdenia, že v pôvodnom projekte nedošlo k žiadnym zmenám. V roku 2014 bola opravená časť strechy o rozlohe 314m² v hodnote 8.320 EUR. Druhá časť strechy sa z finančných dôvodov len látala záplatami. Toto látanie nás vyšlo cca 1.200 EUR. Momentálne prebieha oprava II. časti strechy o rozlohe 713m². Zaplatíme za ňu 13.800 EUR. Podotýkam, že strecha je do roku 2018 v záruke, ale zhotoviteľ Pozemné stavby Púchov, s.r.o. je v konkurze.

Ďalším veľkým problémom sú plesne a veľké praskliny na stenách bytov. Najhoršia situácia je v nájomnom byte na druhom poschodí, kde 12-ročné dievča trpí reumou. Pre vysokú vlhkosť v sa v bytoch v r. 2014 objavili ploštice. Preto vyzývam mesto ako majiteľa, aby okamžite poslalo do týchto bytov hygienikov a urobili sa patričné opatrenia. Nekvalitná práca, lajdáckosť a chamtivosť tých, ktorí o všetkom rozhodovali o nás bez nás, ohrozuje naše zdravie a náprava zlého stavu stojí nemalé finančné prostriedky.

Finančné vyčíslenie škody pre majiteľov a nájomníkov bytov a nebytových priestorov odhadujeme na viac ako 100.000 EUR:
nákladný výťah Schindler (ktorý nemáme): 66.387 EUR,
komory v bytoch (ktoré nemáme): murivo, dvere, zárubne: ? EUR,
oprava prvej časti strechy (314m²): 8.320 EUR,
čiastočné opravy druhej časti strechy: 1.200 EUR,
oprava druhej časti strechy (713m²): 13.800 EUR,
termovízia: 2.810 EUR,
deratizácia ploštíc: 1.080 EUR.

Helena Crkoňová, predsedníčka spoločenstva Dvory II a členovia dozornej rady