Sladké potešenie „NA DRUHÚ“

151

Čokoládové tyčinky, ktoré si deti našli v tomto roku u Mikuláša na ZŠ Mládežníckej v Púchove, boli neobyčajné. Ich zakúpením s finančnou podporou RODIČOVSKEJ RADY – združenia zástupcov rodičov žiakov, sme  aj keď len malou peňažnou sumou podporili prežívanie vianočných sviatkov detí v Afrike. Posielame im srdce na dlani, do diaľky.  Učíme sa byť každý deň o krôčik lepšími, prajeme nám všetkým neobyčajné dni plné dobrých skutkov.

Jana Beretová