Slávnostné otvorenie zrekonštruovanej Materskej školy Lednické Rovne

997

V školskom roku 2017/2018 Materská škola Lednické Rovne privítala svojich škôlkarov v novom šate. Škola, ktorej zriaďovateľom je obec Lednické Rovne, je samostatný právny subjekt s kapacitou 96 detí a sídli v samostatnej budove.

Budovu materskej školy sa podarilo v tomto roku zrekonštruovať v rámci projektu „Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy Lednické Rovne“. Projekt obsahoval sanáciu základov po celom obvode budovy a vytvorenie novej hydroizolácie, rekonštrukciu jestvujúcej vonkajšej kanalizácie v areáli, zateplenie základov, stropu pivnice, stien v areáli, novú hydroizoláciu strechy so zmenou odvodnenia a sklonu, výmenu okenných vyplní, rekonštrukciu elektrických rozvodov v celej budove s vysprávkou omietky, výmenu rozvodov kúrenia a vyregulovanie sústavy, výmenu radiátorov, dostavbu rampy pre imobilných s novou strieškou nad vstupom, rekonštrukciu bleskozvodu, solárne elektrárne 10kw na streche a novú fasádu celej budovy. Zmenil sa aj interiér, kde boli vložené kazetové stropy s kazetovými svietidlami a rekuperácia vzduchu vo všetkých triedach. Z dotácie z Obecného úradu Lednické Rovne a z finančných darov od sponzorov a ZRŠ boli zrekonštruované kúpeľne a WC, zakúpené nové podlahoviny a koberce do tried. Rekonštrukcia trvala celý minulý školský rok a prebiehala počas prevádzky MŠ, takže všetci zamestnanci pracovali v sťažených podmienkach. Za ich trpezlivosť im patrí veľká vďaka.

MŠ sa zapojila do projektu Nadácie Tesco „Vy rozhodujete, my pomáhame“, vďaka ktorému boli získané finančné prostriedky na zriadenie nového dopravného ihriska. Jeho vybudovaním MŠ významným spôsobom zvýši možnosti vzdelávania detí v oblasti prevencie bezpečnosti na cestách.

Dňa 6.10.2017 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie zrekonštruovanej Materskej školy Lednické Rovne. Zúčastnili sa ho starosta obce Mgr. Marian Horečný, poslanci obce, rodičia a pozvaní hostia. Po prestrihnutí pásky starostom obce a príhovormi nasledovala prehliadka priestorov materskej školy. Zrekonštruovaná budova MŠ umožňuje pracovať v lepších podmienkach a vytvárať tak pozitívnu klímu, aby deti prichádzali do materskej školy s dôverou a radosťou.

Ľudmila Hlavatá, zástupkyňa riaditeľky MŠ