Základná škola Dolné Kočkovce si pripomínala 60 rokov svojej existencie

799

Brány školy v Dolných Kočkovciach sa po prvýkrát otvorili pred 60-timi rokmi „Písal sa rok 1955, prvý september a na svete bol úvodný projekt, následne 30. októbra technický projekt výstavby základnej školy v Dolných Kočkovciach,“ načrel do histórie dolnokočkovskej základnej školy dlhoročný starosta obce Bc. Peter Regina.

Oslavy okrúhleho výročia si pripomenuli jej súčasní, ale aj bývalí učitelia a pracovníci uplynulý piatok, 6. októbra.

V novembri toho istého roku boli odsúhlasené plány školy a zároveň vyčíslené celkové finančné náklady na 962 000 Korún československých. 14. novembra 1955, keď sa v lokalite Sadenec zišli zástupcovia OSP, vytýčili stavbu a už o deň nato začali miestni občania a brigádnici s výkopovými prácami. Tie zvládli za tri dni a po dovezení stavebného materiálu sa začalo 19. novembra s betónovými prácami. Na jar (od marca do mája 1956) sa začali stavať múry. Postupne sa ďalej pracovalo na stavbe múrov, zastrešenie, dlažby, zavedení elektriny, vody a kúrenia. Sklenári a parketári pracovali dokonca aj v noci. Na záver pribudol okolo školy plot, vnútri zasa osadili skrine a škola bola presne na Silvestra roku 1956 pripravená na odovzdanie.

Hneď nasledujúci rok sa od januára 1957 robili terénne úpravy areálu. Navážky, malé dorábky a vyčistenie oddialili odovzdanie budovy na september (1. 9. 1957). Škola bola vybudovaná prakticky za jeden rok vďaka občanom a vedeniu obce. Prvým riaditeľom sa stal Ján Dvorský, pedagogickými zamestnancami boli jeho manželka Emília, učiteľka Anna Gabčová a školníčka Anna Rosinová. V prvom školskom roku 1957/58 mala škola až 120 žiakov, ktorí sa učili v troch triedach a piatich ročníkoch. O výstavbu a činnosť školy sa v tomto počiatočnom období zaujímali dokonca aj filmári, ktorí tu strávili dva týždne natáčaním scén pre film „Príhoda vo vlaku“.

Postupne, časom sa obmieňali a dopĺňali pedagógovia školy. V archívoch nájdeme mená ako Cezmajerová, Bielik, Zeman, Višňovská, Kebísková, Novotný, Ďurček, Imrich Holečka, Bašová, Chrapková, Češková, Šelingová, Gerbelová, Ptáčková, manželia Ilenčíkovci, Machová, Holeček, Gieciová, Matesová, Záuškova, Lovášová, Hatala, Kozúšková, Závodný, Cenigová, Belobradová, Šidlíková a Faktorová.

Žiaci školy sa zapájali, ako bolo v tých časoch zvykom, aj do spartakiád, dokonca na okresnej úrovni. V dolnokočkovskej základnej škole pôsobil divadelný, spevácky i turistický krúžok a pionierska skupina. V 60-tych rokoch navštevovalo školu dokonca 162 žiakov, vyučovanie vtedy prebiehalo doobeda aj popoludní. Základná škola mala v minulosti družbu so školou z Ratibori na Morave. Organizovali sa výlety po Slovensku, stanové tábory. Žiaci sa zapájali aj do kultúrnych podujatí. V 80-tych rokoch postupne počet žiakov klesal na približne 100 a menej, neskoršie na 50 a v dnešnej dobe školu navštevuje 29 žiakov.

Dnes je Základná škola so sídlom v Dolných Kočkovciach zmodernizovaná a vynovená, s umelým viacúčelovým ihriskom, detským a workautovým ihriskom i modernou technikou. Riaditeľka školy Mgr. Jana Cenigová v príhovore pri príležitosti 60-teho výročia založenia školy uviedla: „Škola je súčasťou obce, preto osobitné poďakovanie patrí pánovi starostovi Petrovi Reginovi a poslancom Obce Dolné Kočkovce za výbornú spoluprácu, ktorá nám pomáha pri vytváraní priestorových a materiálnych podmienok. Škola od roku 2013 prešla veľkou rekonštrukciou. Vymenili sa všetky okná, vchodové dvere, podlahy. V triedach pribudli interaktívne tabule, magnetické tabule a nový nábytok. Na chodbe sa zriadila veľká herňa pre deti s kobercom, trampolínou, šachovými kútikmi.“