Slávnostné stretnutia jubilantov

293

V utorok 23. októbra sa v púchovskom divadle stretli na troch stretnutiach púchovskí seniori – jubilanti s predstaviteľmi mesta.

Stretnutie zorganizovalo Oddelenie školstva a sociálnych vecí MsÚ pod vedením svojej vedúcej Renáty Holákovej, ktorá jubilantov privítala. Po jej príhovore nasledoval kultúrny program žiakov Základnej umeleckej školy Púchov. Stretnutí sa zúčastnili poslanci Lukáš Ranik, Peter Žiačik, Irena Kováčiková, Pavel Melišík, Milan Trník a Miroslav Bučko.

Poslanec Lukáš Ranik pozdravil prítomných jubilantov: „Tak, ako po lete prichádza jeseň, tak aj v živote každého človeka mladosť pominie a vystrieda ju staroba. Prichádza nenápadne, pomaly a nedá sa jej vyhnúť. Práve október je mesiac, v ktorom si uvedomujeme, aké vzácne poklady žijú v našej rodine a v našom meste. Sú to naši starí rodičia, príbuzní, susedia a spoluobčania. V našom meste si každoročne pripomíname tento vzácny sviatok: Október – mesiac úcty k starším. A myslím, si že mesiac október k tomu jednoznačne správne patrí. Pozrite sa na prírodu, ktorá je teraz krásne sfarbená. Keď som Vás dnes pozoroval, ako ste dnes prichádzali, každý z vás bol vysmiaty a pekne oblečený v rôznych farbách ako jeseň. Pre primátora mesta Rastislava Heneka, tak aj pre poslanecký zbor ste, milí seniori, dôležitým ľudským prínosom pre naše mesto. Inšpirujeme sa vašimi skúsenosťami. Dodávate nám mnoho nápadov a pripomienok. My sa vám snažíme zlepšiť a skrášliť váš život množstvom zavedených benefitov pre vás seniorov, ktoré nám závidia mnohé mestá na Slovensku. Za všetky spomeniem bezplatnú MHD pre seniorov, obedy za jedno euro pre seniorov v našich školských zariadeniach, bezplatné právne poradenstvo, či obľúbenú kultúrnu akciu Čaj pre seniorov. Samozrejme v zlepšovaní vášho života v našom meste chceme naďalej pokračovať.“

Nakoniec poslanci mestského zastupiteľstva a pracovníčky mestského úradu osobne kvetmi zablahoželali všetkým jubilantom.