Slovami primátorky: Čo priniesol január…

245

Nový rok je už v plnom prúde. Začali sme ho krátkym novoročným ohňostrojom a malou spomienkou na tragédiu v Prešove. S novým rokom vstúpili do účinnosti aj nové všeobecne záväzne nariadenia týkajúce sa parkovania, miestnych daní, otváracích hodín prevádzok v meste, ale aj zásady podpory rodín pri narodení dieťaťa. Som si vedomá, že niektoré z nich sa nestretli medzi verejnosťou s pochopením či nadšením, ich prijatie bolo však nevyhnutné, aby mesto mohlo aj naďalej finančne zabezpečovať všetky samosprávne úlohy a služby pre obyvateľov na rovnakej úrovni ako doteraz.

V meste stále rezonuje otázka chýbajúcej detskej pohotovosti a aj v januári som sa tejto téme intenzívne venovala. Upozornila som na túto závažnú problematiku chýbajúcich pediatrov aj v rozhlasovej diskusii a tiež na ministerstve zdravotníctva, kde sme spolu s ostatnými členmi petičného výboru bojovali za obnovu detskej pohotovosti v Púchove. Mojím cieľom je, aby na niektorom z blížiacich sa mestských zastupiteľstiev predstúpil aj niekto z predstaviteľov ministerstva zdravotníctva a mohol osobne pred púchovskou verejnosťou vysvetliť tento celoslovenský problém, ktorý stále narastá a postihuje aj ďalšie okresné mestá. S čistým svedomím môžem prehlásiť, že som sa tejto téme venovala s maximálnym nasadením a ešte raz chcem poďakovať všetkým, ktorí svojím podpisom podporili petíciu. Rozhodnutie o nej, je už v rukách kompetentných orgánov.

Napriek silnej chrípke, ktorá postihla náš región, pokračujeme stále v prácach na prístavbe materskej škôlky Lienka, ktorú, dúfam, otvoríme ešte pred letnými prázdninami, čo nám výrazne pomôže s umiestnením ďalších detí do tohto predškolského zariadenia. Pracujeme stále aj na oprave palubovky v telocvični ZŠ s MŠ Slovanská, na legislatívnom procese a verejnom obstarávaní ohľadom projektu vybudovania nájomných bytov na Kolonke, na spracovaní projektovej dokumentácie na rekonštrukciu a nadstavbu SOV-ky na Námestí slobody a finišujeme aj s projektom vybudovania a komplexnej obnovy autobusového nástupišťa pri železničnej stanici. Uskutočnilo sa aj rokovanie s trenčianskym županom k príprave podkladov na vybudovanie nového kruhového objazdu smerom na Streženice ako aj stretnutie s tenistami kvôli vybudovaniu zázemia na tenisových dvorcoch. Som presvedčená, že aj účasť mesta Púchov na januárovom celoslovenskom veľtrhu Slovakiatour, ktorého súčasťou bolo aj prevzatie ocenenia o najkrajšie mesto, o ktorom ste rozhodli vaším hlasovaním, bude prínosom pre zvýšenie cestovného ruchu v celom našom regióne.

Pred nami je február a v ňom nás čaká zasadnutie mestskej rady a mestského zastupiteľstva. Február bude plný plesov, fašiangových dobrôt a zábav (i na pešej zóne a v divadle), avšak tento mesiac sa bude niesť hlavne v politickom duchu, keďže posledný deň v mesiaci nás čakajú parlamentné voľby. Želám si len, aby sme toto obdobie zvýšeného napätia, agresie, osobných útokov a netolerancie vydržali a volili svojím srdcom. Takže milí priatelia: pevné nervy a správny výber pri voľbe našich zástupcov v parlamente!

Katarína Heneková, primátorka mesta