Slovenská pošta žiada ľudí o zodpovedné dodržiavanie opatrení

167

Vzhľadom na nárast počtu prípadov infikovaných osôb na COVID-19 na Slovensku a v záujme znižovania rizika šírenia tohto ochorenia Slovenská pošta žiada klientov o zodpovedné dodržiavanie bezpečnostných a hygienických opatrení, ktoré nariadil Úrad verejného zdravotníctva SR. Týka sa to nielen klientov v pobočkách, ale aj adresátov pri preberaní zásielok od doručovateľov.

V záujme ochrániť zdravie našich klientov, ale aj zamestnancov žiadame o zodpovedné dodržiavanie zavedených ochranných a hygienických opatrení. Klienti musia mať pri vstupe do interiérov pošty prekryté horné dýchacie cesty (nos a ústa), k dispozícií majú aj dezinfekciu rúk. Na zvýšenie bezpečnosti odporúčame používať vlastné ochranné rukavice, vlastné pero a dodržiavať dvojmetrový odstup v rade. Pri úhrade platieb odporúčame uprednostniť platobnú kartu, aby čo najmenej prichádzalo do kontaktu s hotovosťou.

V rámci ochranných opatrení pobočky Slovenskej pošty pravidelne čistíme, vetráme a dezinfikujeme, a to aj počas dňa cez pravidelné dezinfekčné prestávky.

Rovnako ako v pobočkách pošty, aj pri doručovaní platia bezpečnostné a hygienické opatrenia na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19. Pri preberaní zásielky musí byť adresát vybavený ochranným rúškom alebo inou ochranou tváre (napr. šatka, šál) a odporúčame i vlastné pero.  Zároveň treba dodržiavať primeraný odstup medzi doručovatel’om a adresátom.

Preventívne ochranné opatrenia ako aj pravidlá bezpečného správania klientov pri využívaní poštových služieb sú zverejnené na webovej stránke Slovenskej pošty v časti Ochranné opatrenia. Všetky kľúčové hygienické opatrenia sú formou piktogramu viditeľne umiestnené pred vstupom na poštu.  

Zdroj: Slovenská pošta