Slovíčko na záver

140

Milí Púchovčania,

blíži sa koniec môjho volebného obdobia a chcel by som napísať aspoň pár slov na záver. Na začiatku volebného obdobia som mal veľké plány a chuť pustiť sa do práce. Prvý rok bol zoznamovací, človek sa zorientoval a naberal postupne skúsenosti. Podarilo sa mi spolu s mojimi kolegami z občianskeho výboru, tiež s niektorými spoluobčanmi urobiť kus poctivej práce. Bolo to veľa malých vecí bez veľkých investícií – vyčistili sme Nové Nosice, urobili poriadok, zabezpečili nové a bezpečnejšie dopravné značenie.

Skultúrnili sme dve jediné trávnaté plochy v našej lokalite. V roku 2019 to bolo mininámestíčko pred pizzériou, doplnené lavičkami, soškou Nosického srnčeka a posedením pod brezou, neskôr pribudla miniknižná búdka a ďalšie okrasné kríky.

Tento projekt sa ujal, splnil moje očakávanie, v letných mesiacoch je tu vidieť stretávanie ľudí všetkých kategórií. A o to nám išlo. Ďalšia voľná trávnatá zanedbaná plocha sa zrevitalizovala postupne v roku 2021, doplnená nová výsadba stromov, kríkov a na jeseň zrekonštruované detské ihrisko v rámci participatívneho rozpočtu s finančnou pomocou TSK Trenčín. Nevzhľadný betónový plot bol doplnený o estetickú maľbu s motívom prírody. Doplnené nové prvky na detskom ihrisku.

V našej miestnej časti v spolupráci s oddelením dopravy a technických služieb mesta Púchov sa doplnili dve nové autobusové zastávky, namontovaný bol merač rýchlosti, ktorým sme chceli tiež ako jedným z prvkov zabezpečiť bezpečnosť na ceste pre našich obyvateľov. Veľký význam má aj dobudovanie novej cesty po starom železničnom zvršku do Považskej Bystrice, ktorú s obľubou využívajú cyklisti.

V prvom volebnom roku som písomne vyzval mojich kolegov poslancov a pani primátorku k zasadeniu stromov v meste. Jednalo sa o môj návrh v každom roku našej práce zasadiť jeden strom. Za štyri roky by to bolo spolu 80 stromov. My sme v našom volebnom obvode vysadili doteraz cca 70 ks stromov a kríkov, pri spojovacom chodníku nad železnicou sme vysadili kríky agastache a stromy evódia, ktorých kvety sú potravou pre včely.

Touto cestou by som na záver chcel verejne poďakovať všetkým, ktorí mi pomáhali, pani primátorke mesta, členom občianskeho výboru, pracovníkom oddelenia dopravy a služieb, pani Martine Knížatovej – pracovníčka MsÚ, pracovníkom PTSM Púchov, osobitne kolegovi pánovi Romanovi Špačkovi, a tiež osobitne Marianovi Prekopovi, členovi občianskeho výboru č.8.

Blížia sa ďalšie voľby do samospráv a kraja. Nebojme sa dať hlas novým tváram, odborníkom, naše mesto si zaslúži ďalší rozvoj a pokrok. Priestor na ďalší rozvoj mesta je veľký a nápadov určite dosť. Na záver Vám všetkým želám veľa slnečných dní, radosti a šťastia.

Emil Filo, poslanec MsZ