Na slovíčko s riaditeľkou MŠ Nosice – Alenou Antalovou

611

Alena Antalová pracuje v MŠ Nosice pätnástym školským rokom. Ako ona sama konštatuje, práca riaditeľky MŠ je náročná, vyžaduje si celého človeka a veľké množstvo času. Je matkou dvoch dcér a už aj pyšnou babičkou štyroch vnúčat. Má blízko k folklóru, spevu, tancu a ľudovej hudbe. Ak chcete o nej a MŠ Nosice vedieť viac, prečítajte si nasledujúci rozhovor. 

Pani riaditeľka, predstavte sa našim čitateľom. Kto ste?
Myslím si, že Púchovčanom sa ani veľmi nemusím predstavovať. Som telom i dušou Púchovčanka – tu som sa narodila, tu som chodila do materskej školy, základnej školy aj na gymnázium. Učiteľkou v materskej škole som od roku 1976. Už ako mladé dievča som pracovala s deťmi ako skupinová vedúca alebo pionierska vedúca v detských táboroch. Po ukončení pedagogickej nadstavby pre materské školy som nastúpila do gumárenskej MŠ na Kolonke ako učiteľka. Do funkcie riaditeľky materskej školy som bola menovaná už v roku 1979 do novovybudovanej závodnej MŠ Gumární 1. mája. K nej nám o rok pribudla elokovaná jednotriedna časť na sídlisku Sedlište. V závodnej MŠ som pôsobila i ako učiteľka, spolu 25 rokov. Do Nosíc som nastúpila v júni roku 2002 a som tu doteraz.

Ako by ste sa charakterizovali?
O tom, aká som je pre mňa veľmi ťažké hovoriť. Mali by to skôr posúdiť iní – moji blízki, moje kolegyne bývalé i terajšie. Myslím, že som si vybudovala prirodzenú autoritu, som chápavá, ale dôsledná a vcelku asi veselá kopa. Viem ale, že sa vždy snažím byť spravodlivá a úctivá, žiť čestne a dôstojne. S láskou rozdávam, ale i s pokorou prijímam dobré rady, lebo tých nie je nikdy dosť. Mám rada veselých ľudí a sama sa s úsmevom na tvári dokážem tešiť i z maličkostí. Mám rada pokoj a pohodu a myslím si, že práve tie dve veci dokáže okolo seba šíriť len spokojný a vyrovnaný človek. Nemám rada klebety a vadí mi ľudská závisť.

Aké sú vaše najväčšie pracovné úspechy?
Som hrdá na to, keď vyrastú z bývalých škôlkarov schopní a múdri ľudia. Veľmi ma teší, keď si ma pamätajú a hlásia sa ku mne aj na verejnosti. Ešte úžasnejšie je vidieť ich s odstupom času už v ich deťoch. Z úspechov MŠ Nosice spomeniem niekoľko. Zviditeľnili sme sa dosiahnutými úspechmi a účasťou v medzinárodnom projekte „Zelená škola“, kde sme pôsobili 10 rokov. Biokompostujeme, chránime a zveľaďujeme životné prostredie a tiež sme zvíťazili v súťaži Misskompost Slovenska. Opravili a zmodernizovali sme priestory MŠ – interiér i exteriér. Postupne dopĺňame učebné pomôcky a školský dvor je vybavený novými funkčnými hracími prvkami. Pravidelne sa prezentujeme s deťmi na vystúpeniach v rámci mesta v duchu regionálnej výchovy, máme i vlastné kroje. Náš pracovný kolektív veľmi dobre spolupracuje s rodičmi, miestnymi hasičmi, susedným domovom sociálnych služieb i so všetkými školami a inštitúciami v meste.

ms-nosice_deti_web

Aké novinky sú prichystané pre deti tento školský rok?
Od septembra je v platnosti inovovaný štátny vzdelávací program a v súlade s ním pracujeme s doplneným školským vzdelávacím programom „Od studničky k rieke“ pre Zelené žabky so zameraním na ekologickú, environmentálnu a regionálnu výchovu. Zvýšenú pozornosť chceme venovať predovšetkým rozvoju reči v spolupráci s rodinou a logopédom. Cieľom je venovať sa tiež predčitateľskej a matematickej gramotnosti. Počas prázdnin sme vymaľovali priestory a zveľadili celý areál materskej školy. V tomto školskom roku sme nadviazali na predchádzajúce aktivity. Predškoláci majú krúžok anglického jazyka a tešíme sa na korčuliarsky a plavecký výcvik. Všetky aktivity, ktoré organizujeme pre deti sú v spolupráci s rodičmi, v októbri sme stihli úžasnú šarkaniádu, čaká nás beseda s pediatrom, tešíme sa tiež na orieškové hody a Mikuláša spolu s jarmokom. Mestu Púchov ďakujeme za vybudované nové parkovisko a za napojenie kanalizácie materskej školy na centrálnu kanalizáciu, ktorého realizácia je plánovaná v mesiaci november.

Koľko detí momentálne navštevuje MŠ Nosice?
Naša materská škola je jednotriedna s počtom 23 detí vo veku 3 – 6 rokov. Z toho máme 11 predškolákov a naším cieľom je pripraviť ich čo najlepšie do prvého ročníka základnej školy.

Prečo ste si vybrali funkciu riaditeľky? Čo vás na nej lákalo?
Mám rada ľudí, vážim si ich a pristupujem k nim s úctou a rešpektom. Myslím, že sa mi táto práca vcelku darí. Dokážem svojich zamestnancov nadchnúť pre vždy nové a nové úlohy. Keď sa nám spoločne čokoľvek podarí, máme z toho úžasnú radosť. Prirodzene, že nie vždy sa všetko podarí. Práve pri riešení problémov je potrebný takt, porozumenie a vzájomná úcta. Moja zásada vždy bola, že máme hľadať v ľuďoch to dobré. Ak sa budeme potkýnať na chybách, bude nám vadiť všetko. Každý z nás je v niečom dobrý a keď to dáme dohromady vyjdú z toho fantastické veci.

ms-nosice_budova_webAkým koníčkom sa venujete vo voľnom čase?
Práca riaditeľky jednotriednej MŠ je náročná. Vyžaduje si celého človeka a veľké množstvo času. Mám koníčky, ktoré sa predsa len dajú stíhať, ale na prvom mieste je moja rodina a vnúčatká. Od malička spievam, mám rada folklór a ľudovú hudbu. Tiež si rada zájdem do divadla alebo na koncert ZUŠ-ky, či vystúpenia CVČ i prečítam dobrú knihu. Som členkou Základnej organizácie – Slovenského zväzu zdravotne postihnutých i Jednoty dôchodcov a pokiaľ mi to zdravie dovolí, urobím všetko preto, aby som bola nápomocná.

Prezradíte životné motto, ktorým sa riadite?
Stále počuť zo všetkých strán, aká je zlá doba. Ja si napriek tomu myslím, že akákoľvek je doba, človek by mal stále zostať človekom.
Zhovárala sa Barbora Krchňavá