Na slovíčko s riaditeľkou MŠ Požiarna 1291/26 Jarmilou Rolincovou

566

Riaditeľka MŠ Požiarna Jarmila Rolincová je vo svojej funkcii viac ako 31 rokov. Ako sama hovorí, práca je niečo, čo dáva jej životu zmysel. Zaujímavosti z jej pracovného i osobného života prezradila v nasledujúcom rozhovore. 

Pani riaditeľka, predstavte sa naším čitateľom.
Pochádzam z dedinky Lazy pod Makytou, ale v Púchove žijem so svojou rodinou 24 rokov, preto sa cítim skoro ako Púchovčanka. Po tredoškolskom a univerzitnom štúdiu som začala pracovať ako učiteľka a riaditeľka MŠ v Lysej pod Makytou. Osud ma na osem rokov zavial do Gemera, kde som pôsobila ako riaditeľka MŠ v Chyžnom a v Revúcej. Stále ma to však ťahalo bližšie domov, od roku 1992 bývam v Púchove. Vyskúšala som si aj prácu učiteľky v ZŠ. V roku 2003 som sa stala riaditeľkou MŠ Požiarna 1291/26, predtým známej ako MŠ Matador Púchov, kde pracujem doteraz. Som vydatá, mám jednu dospelú dcéru, ktorá so svojim francúzskym partnerom žije a pracuje v Bratislave.

Aké sú vaše najväčšie pracovné úspechy?
Za pracovný úspech považujem veľký a stály záujem zo strany rodičov o našu materskú školu, šťastné a usmiate deti, ktoré ju navštevujú. Spoločne s kolektívom sa tešíme z každého ocenenia našich detí v rôznych súťažiach. Radosť máme aj z vysvedčení, s ktorými sa nám deti prídu pochváliť, keď sa už stali veľkými žiakmi v ZŠ. Sledujem ich úspechy pri realizácii svojich snov, či už pri reprezentovaní škôl alebo mesta. Poteší ma každé stretnutie s bývalými škôlkarmi, zaujímam sa o ich ďalšie štúdium, prácu a ich rodiny. Mnohí k nám vodia už aj svoje deti. Mojím najväčším pracovným úspechom je, že mám šťastie na výborný pracovný kolektív pedagogických zamestnancov, ktorí svojou kvalitnou prácou zabezpečujú výchovu a vzdelávanie. Nepedagogickí zamestnanci sú našou neoddeliteľnou súčasťou, starajú sa o zdravú a pestrú stravu a zabezpečujú kvalitný servis v našom pracovnom prostredí. Veľmi dobrá je aj spolupráca s rodičmi detí. Našou pýchou je malá telocvičňa, ktorá je najobľúbenejšou miestnosťou všetkých detí. Máme v nej bazén s guličkami, fitlopty, rôzne športové náradie a náčinie, ktoré stále dopĺňame. Na školskom dvore sú nové a obnovené hracie a relaxačné prvky. Cez prerušenie prevádzky v letných mesiacoch bola dokončená výmena všetkých okien v budove, zrekonštruovali sme ďalšiu triedu, čo považujem tiež za pracovný úspech. V budúcnosti by ma potešila nová fasáda na budove materskej školy a oprava starého oplotenia. Verím, že sa nám aj toto v blízkej budúcnosti za pomoci Mesta Púchov podarí.

Koľko detí momentálne navštevuje materskú školu?
Materská škola má 3 triedy s celodennou starostlivosťou a navštevuje ju 71 detí, z toho 25 predškolákov. Kapacita školy je na 100 % naplnená. Mrzí ma, že každý školský rok nemôžeme prijať do materskej školy všetky prihlásené deti. V tomto školskom roku sa vďaka mestu Púchov situácia zlepšila, keď sa zvýšila kapacita o 30 detí, otvorením dvoch elokovaných tried na Komenského ulici.

ms-poziarna_deti2_web

Aké novinky sú prichystané pre deti tento školský rok?
Ako všetky slovenské materské školy, tak aj naša prešla inováciou Školských vzdelávacích programov. Náš program „Od jari do zimy“ sme sa v pedagogickom kolektíve snažili koncipovať tak, aby prostredníctvom hry, priamej skúsenosti, zážitkovým učením a aktívnym bádaním tvoril základ pre školské vzdelávanie a ďalší život dieťaťa.
ZŠ J. A. Komenského prišla s projektom o spolupráci s materskými školami. Najmenej 5- krát v školskom roku sa stretnú deti, žiaci, učiteľky na tvorivých výchovno-vzdelávacích dopoludniach. Pre rodičov obidvoch škôl, spolu s deťmi je pripravené športové popoludnie. Cieľom spolupráce je okrem zábavy a rozvíjania tvorivosti uľahčiť plynulú adaptáciu prechodu do ZŠ a zoznamovať sa so školským prostredím. Naši predškoláci sa v januári môžu tešiť na týždennú Školu korčuľovania. V jarných mesiacoch chceme už po 23-krát stráviť pekný týždeň na horskej chate v Škole v prírode. Začiatok leta bude patriť plaveckému výcviku. V materskej škole pracuje krúžok „Cvičenie rodičov a detí“ pod vedením Márie Behrovej, učiteľky MŠ. Jazykové kompetencie v anglickom jazyku si 5- až 6-ročné deti rozširujú v krúžku angličtiny pod vedením Bc. Janky Kuchtovej. Pre deti je pripravených veľa aktivít, niektoré nechcem prezradiť. Určite to budú aj divadielka a samozrejme zase pozveme chovateľov zvieratiek, ktoré majú všetky deti najradšej. Blíži sa Mikuláš, preto nech deti poslúchajú, určite im niečo prinesie!

Prečo ste si vybrali túto prácu a čo vás lákalo na tejto práci?
Mám veľmi rada deti a vždy som ich chcela niečo naučiť. Už ako malé dieťa som sa rada hrávala na školu. Preto pred ukončením základnej deväťročnej školy bolo rozhodnuté – vybrala som si pedagogické vzdelávanie. Neskôr v praxi som stále niečo tvorila, organizovala a tak som sa na návrhy kolektívu a Rady školy stala riaditeľkou. Táto práca je veľmi náročná a nie je vždy všetko podľa mojich predstáv. Viem sa však tešiť z každého úspechu detí, kolegýň, vydareného projektu a skrášleného prostredia našej školy a jej okolia.

ms-poziarna_deti_web

Akým koníčkom sa venujete vo voľnom čase?
Práca a zamestnanie nie je to isté. Zamestnanie nás živí, ale práca dáva nášmu životu zmysel, preto je práca mojím koníčkom. Rada veľa čítam. Mám obľúbené viaceré žánre: novely, romány, historické, psychologické, dobrodružné aj spoločenské. Zaujímam sa aj o odbornú literatúru. Obdivujem našu históriu, navštívila som veľa hradov, zámkov a kostolov na Slovensku aj v zahraničí. Energiu čerpám z prírody, kam si tiež zájdem.

Prezradíte životné motto, ktorým sa riadite?
Mám ich niekoľko, ale moje obľúbené je: „Nikto z nás nie je natoľko múdry, že by z času na čas nepotreboval poradiť.“
Zhovárala sa Barbora Krchňavá