Socháňove fotografie ženského kroja z Nimnice

170

Na uhorskom Slovensku ľud takmer všade zachoval si ešte svoje kroje, ale v novšom čase šírením sa vzdelanosti stále ich ubúda a zvlášť zanikajú kroje staré.

Je v nich veľká rozmanitosť. „Čo vŕšok prejdeš, to iný kroj nájdeš,“ hovorí slovenské príslovie a je to doslova pravda. Tieto rozdiely javia sa niekedy len farbou šnúrok a stúh, ale sú i tak značné, že sa ani v podstatných veciach nepodobajú, hoci tí, čo ich nosia, sú si niekedy i priami susedia.

V krojoch ženských javí sa väčšia rozmanitosť ako v mužských. Muži jednej i niekoľkých stolíc nosia trebárs rovnaký kroj, kdežto ich ženy menia ho od okresu k okresu, od dediny k dedine.

Uvedený citát pochádza z pera slovenského etnografa, maliara a publicistu Pavla Socháňa (1862-1941). Počas študijného pobytu v Prahe a v Mníchove navštevoval aj prednášky o ľudovom umení a národopise. Istý čas žil v Martine, v Prahe a v rokoch 1914-19 dokonca v USA. V roku 1919 sa usadil v Bratislave, kde pôsobil ako redaktor, maliar, rozhlasový hlásateľ. V jeho umeleckej tvorbe prevládala inšpirácia ľudovým umením. Zaoberal sa ľudovým odevom, výšivkami, čipkami, no venoval sa aj keramike a zvykosloviu. Napísal množstvo článkov a odborných štúdií. Veľmi cenná je práca Starobylé zvyky slovenských roľníkov pri poľnej práci z roku 1931. Bol osvetovo činný, organizoval početné výstavy, pracoval vo viacerých funkciách Muzeálnej slovenskej spoločnosti a Matici slovenskej.

Pre regionálnu kultúru sú zvlášť významné jeho fotografie ľudových krojov z rôznych lokalít Slovenska. Fotografie publikoval v článkoch, publikáciách, vydával ich ako pohľadnice jednotlivo aj v súborných kolekciách.

Ženský kroj z obce Nimnica v okrese Púchov zachytil na 7 fotografiách, na ktorých sú zachytené dievčatá (mladé ženy) v bežnom odeve a sviatočnom odeve nevesty. Fotografie, vydané v edícii Slovenské kroje, majú rozmer 16 x 10 cm. V Archíve Národného múzea ich nájdeme vo fonde Obrazový archiv etnografie – pozitívy – čísla 34 197 až 34 203.

Nevestu zvečnil v letnom prevedení a v zimnom – v kožuchu. Veľmi zaujímavo pôsobí najmä majestátna parta – slávnostná čelenka nevesty zachytená spredu a zozadu. Uvedené fotografie autentickej (nimnickej) party sú veľmi vzácne. Staršiu fotografiu party z Vydrnej nájdeme ešte na fotografii z Národopisnej výstavy českoslovanskej v Prahe v roku 1895.

Počas archívneho výskumu sa nám však nepodarilo zistiť, kedy presne bol Pavol Socháň v Nimnici (pravdepodobne v roku 1905), ani mená a priezviská žien – modeliek v ľudovom kroji.

Petronela Rágulová, Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici

Zdroje:

Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska, II. zväzok

Socháň Pavol: Kroje lidu slovenského

Archív Národního muzea v Prahe, fond OAE