SOŠOS v Púchove organizuje tvorivé dielne pre žiakov ZŠ

100

Stredná odborná škola obchodu a služieb v Púchove opäť pokračuje v tvorivých dielňach pre žiakov základných škôl. Ako prví nás tento rok navštívili žiaci ZŠ v Lednických Rovniach, a to v utorok 26. 10. 2021.

Po úvodnom zoznámení sa s možnosťami štúdia na našej škole sa žiaci zúčastnili dvoch tvorivých dielní. V prvej, vedenej MOV Jozefínou Zaukolcovou, ktorá je známa i ako porotkyňa televíznej šou Pečie celé Slovensko, si vyskúšali tvorbu a výzdobu ovocných tartaletiek. A samozrejme, svoje výtvory i ochutnali.

V druhej dielni si mohli pozrieť i skúsiť ukážky zručností našich čašníkov a kuchárov, ako sú napr. flambovanie, zdobenie, lúpanie ovocia, servítková technika, zaujímavé nátierky, kreatívne skladania obrúskov, čokoládové fondy a i. Spätnou väzbou bol spokojný úsmev našich hostí a veľmi priateľská tvorivá atmosféra počas celého dopoludnia. Veríme, že niektorí z nich sa stanú našimi žiakmi. Môžu si vybrať z viacerých učebných i študijných odborov.

V budúcom školskom roku 2022/2023 otvárame pre záujemcov o štúdium na Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Púchove nasledovné odbory: študijné (ukončené maturitnou skúškou) – hotelová akadémia (5-ročné štúdium), kozmetik, obchodný pracovník, obchod a podnikanie so zameraním na cestovný ruch (4-ročné štúdium) a učebné odbory (3-ročné ukončené výučným listom) – kuchár, hostinský, kaderník, cukrár. Absolventi učebných odborov môžu pokračovať v nadstavbovom štúdiu (2-ročné ukončené maturitnou skúškou) v odboroch spoločné stravovanie a vlasová kozmetika.

Stredná odborná škola obchodu a služieb v Púchove je modernou školou, ktorá vie svojich žiakov profesionálne pripraviť do života tak, aby sa uplatnili na slovenskom trhu práce a úspešne konkurovali i odborníkom v zahraničí.

Adriana Pavlacová, SOŠOS Púchov