Spojená škola z Kolonky na „Študentskom startupe pre 21. storočie“ vo Frýdku-Místku

300

Spojená škola Púchov na Kolonke spája dve odborné školy- Strednú odbornú školu a Strednú odbornú školu sklársku. Obidve zložky majú jeden cieľ. Vychovať kvalitných odborníkov, ktorí sa vyznajú vo svojom odbore a vedia sa aj uplatniť. Preto riaditeľka školy vyhlasuje každoročne súťaž „Cena riaditeľky za najlepší žiacky projekt“. Cieľom je rozvíjať u žiakov vlastné talenty a schopnosť presadiť sa.

V minulom školskom roku sa do súťaže prihlásilo 40 študentov s 15 projektmi. Každý projekt bol prínosný nielen pre žiaka ale aj pre školu.

Odborná porota nakoniec ocenila tri projekty:

  • cena riaditeľky školy – Tomáš Mikoláš s projektom Tranzistorový zosilňovač,
  • cena za najväčší prínos pre školu – tím žiakov tretieho ročníka odboru mechanik počítačových sietí za projekt Vybudovanie dátovej siete, serverovne a servisnej web stránky,
  • cena za využitie medzipredmetových vzťahov – tím žiačok z odboru styling a marketing za projekt Športový štýl.

Riešitelia najlepších projektov získali okrem ocenení aj príležitosť predstaviť projekty na medzinárodnom podujatí „Študentský startup pre 21. storočie“ vo Frýdku-Místku. Škola prijala pozvanie od hlavného organizátora, riaditeľa školy POJFM.

Účastníci nič nenechali na náhodu a zodpovedne sa pripravovali na túto prezentáciu. Svoje projekty prezentovali na vysokej úrovni, o čom svedčil aj záujem zo strany účastníkov podujatia.

Príjemným oživením medzi technickými projektami bola módna prehliadka dievčat z odboru styling a marketing, ktorú ozvučil práve víťazný tranzistorový zosilňovač a praktický workshop sklenej vitráže, kde si svoje zručnosti otestovali aj významní hostia medzinárodnej akcie.

Stredoškoláci z Kolonky ukážkovo „obhájili farby“ mesta Púchov a jeho regiónu.

Tím žiakov a učiteľov SŠ Púchov