Spoločná jarná brigáda mesta Púchov s obcou Nimnica

164

V sobotňajšie dopoludnie (23.4.2022) sa na trase medzi Púchovom a Nimnicou uskutočnila po dvojročnej pauze opäť spoločná Jarná brigáda, do ktorej sa zapojili Púchovčania a Nimničania, ktorým nie je ľahostajné, v akom prostredí žijú, chodia na prechádzky či na rybolov. Zbierať odpad sa zúčastnení Púchovčania vybrali od Sportcentra, Nimničania „od Lipky”, či už po asfalte – po kype, alebo popri brehu Váhu, kde našli plasty, kovy, stavebný materiál, ale aj ošatenie či odpad toxický. Najväčšiu časť chodníka „po kype” pokrývali, žiaľ, cigaretové ohorky a rôzne obaly. Meet point bol pripravený na kype, na úrovni dolného Salaša v Nimnici, kde bolo pre všetkých zúčastnených prichystané zaslúžené občerstvenie, ktorým si doplnili energiu po vyčistení tejto trasy. Súčasťou bol aj milý kultúrny program v podaní Nimničanky, za ktoré potešenie im ďakujeme. Vrecia s odpadom, ktoré ľudia odkladali na stanovištiach po kype, následne pozbierali zamestnanci Podniku technických služieb mesta Púchov.

Vzhľadom na množstvo a rôzne druhy vyzbieraného odpadu je dôležité dbať na poriadok, odhadzovať odpadky do príslušných kontajnerov či zberných nádob a pristupovať k prostrediu, v ktorom žijeme, ekologicky. Aj sobotňajšia akcia sa ukázala ako príklad dobrej praxe v zdravom prístupe k environmentálnej problematike či už v Púchove, alebo v Nimnici. Veľké poďakovanie primátorky mesta Kataríny Henekovej patrí za profesionálnu spoluprácu starostovi obce Nimnica Ladislavovi Ďurečkovi, obyvateľom mesta Púchov – seniorom z organizácií pôsobiacich v meste, Mládežníckemu parlamentu Mesta Púchov, zamestnancom MsÚ Púchov, a rovnako i obyvateľom obce Nimnica a zamestnancom OcÚ Nimnica, ktorí sa s vervou zapojili do akcie a sponzorom Pavlovi Ciesarovi a Michalovi Letkovi za občerstvenie. Akcia Spoločne za čistý Púchov prebieha do 29.4.2022.

Laura Krošláková, foto: Slavomír Flimmel