Skauti s deťmi oslávili Deň Zeme kreslením na chodníky

162

Pri príležitosti Dňa Zeme sa 21.4. konala tradičná akcia Kreslenie na chodníky, ktorú si pre vás pripravil 6.zbor skautov a skautiek Púchov. Aj tento rok sme chceli poukázať na dôležitosť ochrany životného prostredia, prírody a nášho okolia. Počasie nám prialo a mohli sme s vami zažiť krásne popoludnie. Tento rok kreslilo spolu presne 40 detí v troch vekových kategóriách. Najmladších súťažiacich sme potešili témou Príroda okolo nás, ktorá im ponúkla veľký priestor pre ich kreativitu. Staršie deti mali znázorniť ako podľa nich Zem odpočíva a najstaršie maľovali ako vnímajú zálohovanie. Rovnako ako každý rok bolo veľmi ťažké vybrať z každej skupiny len tri miesta. Celú hodinu deti mohli kresliť a ich výtvory boli naozaj originálne a jedinečné. Nakoniec sa piati členovia komisie vybrali medzi deti vybrať tie najkreatívnejšie diela. Najviac hlasov získali nakoniec títo víťazi:

Kategória A (4 – 7 rokov; 27 detí): 1.miesto – Kristína Hvizdáková, 2. miesto – Alžbetka Pilná, 3. miesto – Tadeáš Rebro.

Kategória B (8 – 10 rokov; 11 detí): 1. miesto – Lara Bodnárová, 2. miesto – Grétka Mušáková, 3. miesto – Gabika Šulavíková.

Kategória C (11 a viac rokov; 2 deti): 1. miesto – Terezka Orgoníková, 2. miesto – Mariana Bučáková.

Ďakujeme sponzorom akcie: firme Gimax, kreatívnym potrebám Zvonček a Meldecoru. Veríme, že sa všetkým deťom páčilo, že mohli spolu s nami stráviť krásne popoludnie.

6. zbor skautov a skautiek Púchov, foto: Slavomír Flimmel