Spoločnosť Janom Investments spustila na Považí unikátne batériové úložisko

321

Spoločnosť Janom Investments spustila na Slovensku unikátny batériový systém na ukladanie energie z obnoviteľných zdrojov, ktorý je riadený umelou inteligenciou. Ide o prelomovú technológiu v tejto oblasti. Kontajnerové batériové úložisko s výkonom 438 kW a kapacitou 980 kWh slúži aj na ukladanie   elektriny vyrobenej v malej vodnej elektrárni Kočkovce na hornom Považí.

Slovenská spoločnosť Janom Investments, ktorá prevádzkuje a investuje do obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku a v ďalších európskych krajinách, spustila na MVE Kočkovce jedinečný batériový systém na manažment a ukladanie energie. Kontajnerové úložisko obsahuje batériu s kapacitou 980 kWh, ktorá dokáže uskladniť nielen elektrinu vyrobenú malou vodnou elektrárňou Kočkovce, ale v prípade potreby aj elektrinu zo siete. „Batériové úložisko plne riadi umelá inteligencia, ktorá dohliada na  všetky výrobné zdroje a rozhoduje o uskladnení alebo dodávke elektriny do siete na základe aktuálneho dopytu po elektrine na trhu. Táto technológia patrí na Slovensku k absolútnym unikátom,“ vysvetľuje Matej Šanta, riaditeľ Janom Energy & Battery.

Rozvoj batériových úložísk je v energetike dnes už nezvratným trendom. Aj podľa aktuálnej analýzy Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA) by sa do roku 2030 mali kapacity batériových úložísk celosvetovo zvýšiť viac než osemnásobne z dnešných ~90 GW na ~760 GW.

Okrem uskladňovania elektriny v čase, kedy sa jej vyrába viac a dodávky v čase, kedy je po elektrine dopyt, sa už dnes batériové úložiská využívajú aj na tzv. podporné služby zabezpečujúce stabilitu distribučných a prenosových sietí. „Práve to robí z batérií technológiu budúcnosti. Nielenže zvyšujú efektivitu obnoviteľných zdrojov, ale sú aj technológiou schopnou zabezpečiť spoľahlivú, bezpečnú a ekonomickú prevádzku energetickej siete. Prvé batériové úložisko BESS Kočkovce je súčasťou  takéhoto komplexného energetického riešenia v rámci našej skupiny. Aktuálne pokračujeme v prepájaní ďalších elektrární v skupine, príprave nových batériových projektov, ako aj v rozvoji komunikačnej a riadiacej infraštruktúry. Naším cieľom je dosiahnuť ekonomickú a technickú rovnováhu celého systému a jeho postupné rozširovanie. Tento pilotný projekt nám ukazuje, že naše rozhodnutie investovať v tomto smere je správne,“  hovorí Matej Šanta.

Janom Investments má ambíciu svoje batériové portfólio v najbližších rokoch rozširovať a hľadať synergické prepojenia medzi investičnými vertikálami skupiny. Skupina Janom Investments, ktorá je od svojho založenia na Slovensku v roku 2008 jedným z priekopníkov v oblasti investícií do klimatických technológií v regióne CEE, prevádzkuje viacero solárnych a vodných elektrární na Slovensku a v Českej republike. Stála aj za veternými parkami Tyrinselkä a Soidinmäki s inštalovanou kapacitou 70 MW vo Fínsku, ktoré predala poprednej nemeckej investičnej spoločnosti, špecializujúcej sa na čisté technológie a udržateľnosť, Aquila Capital. Nedávno skupina oznámila investíciu do solárnej elektrárne v Chorvátsku. Okrem investícií do obnoviteľných zdrojov tvoria významnú časť jej portfólia aj firmy z oblasti klimatických technológií. Je jedným zo zakladajúcich investorov v spoločnosti Greenway, ktorá je s viac ako 2500 nabíjacími stanicami najväčším prevádzkovateľom nabíjacích sietí pre elektromobily v Poľsku a na Slovensku. 

Janom Investments