Spomienka na M.R.Štefánika a J.Geryka

349

V nedeľu 28. júna sa v kultúrnom dome v Záriečí konala spomienková slávnosť 140. výročia narodenia Milana Rastislava Štefánika a slávnostná spomienka 42. výročia úmrtia Jána Geryka, rodáka zo Záriečia, etnografa, prvého správcu a riaditeľa Slovenského národného múzea spojená s vernisážou fotografií s názvom „Púchovská dolina – svůdná krásavice! Obrazy z československej histórie.“

Výstavu autentických fotografií zo života Jána Geryka, M.R. Štefánika, z krojov celej Púchovskej doliny a susednej Moravy sme mali možnosť navštíviť už od piatku 26. júna. Vernisáž vyvrcholila v nedeľu hlavným programom, kde sa nám prihovorili starostovia družobných obcí Záriečie a Lidečko (cezhraničná spolupráca obcí Záriečia a Lidečko začala už v roku 2006 a v tomto roku bude mať už 15 rokov). Svojim programom nás potešila Folklórna skupina Záriečanka, ako aj hostia z obce Lidečko viacerými vstupmi. Tiež sme sa dozvedeli veľa zaujímavých informácií o vystavovaných krojoch našej doliny a susednej Moravy vďaka prednáške Mgr. Kataríny Kožúrikovej.

Samotné popoludnie začalo položením vencov pri buste rodáka zo Záriečia p. Jána Geryka a pri pamätníku generála M.R. Štefánika. Záriečie, ako jedna z mála obcí, si uchovalo pamätník jednej z najvýznamnejších osobností našich dejín od roku 1935, ktorý stojí pod miestnou zvonicou obklopený košatými lipami. Počas programu sa prihovorila členka miestneho odboru Matice slovenskej pani Božena Pecková, ktorá nám v krátkosti predstavila život spomínaných osobností.

M.R. Štefánik

Slovensko moje, otčina moja, krásna si ako raj. Takto spieval, takéto vyznania mal k svojmu rodnému Slovensku najväčší Slovák generál Milan Rastislav Štefánik. Je to už 140 rokov, čo v skromných podmienkach na Košarišskej fare prišiel na svet. No nezabúdame, ani nemôžeme zabudnúť na svojho veľkého syna, čo zviditeľnil Slovensko i jeho národ. Vedľa niekdajšej hlavnej cesty smerom na Moravu máme pamätník Štefánika a na jeho podstavci napísané 3 slová: VERIŤ, MILOVAŤ, PRACOVAŤ. Nimi sa riadil, podľa nich žil. Kiežby oslovili nielen Záriečanov.

Generál M.R. Štefánik žil krátko, no poznal svet a svet poznal jeho. Veď v zahraničí vedeli o ňom viac ako u nás doma. No on sa vždy hrdo hlásil som Slovák a hoci nosím francúzsku uniformu, pod ňou bije slovenské srdce. Zahynul tragicky. Na jeho pohrebe sa zúčastnilo okolo 30 000 ľudí. Prichádzali mimoriadnymi vlakmi, kto ako mohol. Vonku v smútočnom dojatí stáli domáci i Česi, Moravania, Francúzi, Taliani, Rusi – ľudia bohatí i chudobní. Bol to muž železnej vôle. Slovensko moje, otčina moja.

Ján Geryk

Púchovská dolina – spevácka dolina. Čo Záriečan, to spevák. Tak sa hovorilo o Záriečí. Neviem, či je to už dnes pravda, no jedno je isté – spievalo sa všade, doma, pri robote, v čase radosti i smútku. Boli to piesne nábožné i ľudové. Jedným z tých, čo sa zaslúžili, aby piesne nezanikli ale žili, bol učiteľ, neskôr správca slovenského národného múzea Ján Geryk, ktorý sa narodil 29. decembra 1892 v Záriečí.

Náš rodák. Čo všetko pre túto záchranu robil? Do Záriečia chodil na celé leto, navštevoval rodiny i jednotlivcov, zapisoval i nahrával na starom magnetofóne. I ja mám z detstva na neho spomienku, ako už od bráničky kričal na starú mamu, či mútila mlieko. A stará mama mu odpovedala: „Poj Janko, už máš naliate v kondvieriku.“ Bola žatva a on si sadol na podstienku popíjal kyslé mlieko a písal.

Preto i dnes po toľkých rokoch , keď naša skupina Záriečanka siahne po Gerykovom spevníku, ešte stále nachádza piesne, čo sme nepočuli, nespievali. Jedna taká je: V tom Zárieckem koscelíčku… Sme vďační za takýchto ľudí ako bol pán učiteľ Geryk, ktorý na svetlo Božie vynášal piesne, zvyky i obyčaje ľudí, aby nezostali zabudnuté. Sme vďační, že v obci máme i pokračovateľa v tejto záslužnej činnosti.

Vernisáže a spomienkových slávností sa zúčastnili aj členky Matice slovenskej: Ľudmila Pavlíková – členka Krajskej rady MS Trenčianskeho kraja, Dubnica n/V, Matilda Danižová-predsedníčka MO MS P. Bystrica a Žofia Hrančová, predsedníčka KR MS Trenčinskeho kraja, pracovníčka oblastného pracoviska Trenčín a predsedníčka MO MS Bošáca. Projekty boli realizované s finančnou podporou Matice Slovenskej.

Ing. Zuzana Ostrochovská, členka FSk Záriečanka