Prihláste sa do kampane „Do práce na bicykli 2020“

111

Ministerstvo dopravy a výstavby SR podporuje myšlienku denného dochádzania do zamestnania či za vzdelávaním ekologickou formou dopravy, predovšetkým bez použitia osobného automobilu prostredníctvo národnej kampane „Do práce na bicykli“. Do kampane sa môžu samosprávy  registrovať až do 18. augusta 2020. Dvoj- až štvorčlenné družstvá sa môžu prihlásiť až do 7. septembra.

Aj tento rok budú počas celého septembra 2 až 4-členné súťažiace tímy jazdiť do práce na bicykli s cieľom podporiť rozvoj cyklistickej dopravy vo svojom meste a obci. Budú tým zároveň apelovať na svojich  volených zástupcov, aby im vytvárali podmienky pre budovanie bezpečnej infraštruktúry, ako aj na svojich zamestnávateľov, aby im v zamestnaní vytvorili miesto pre odkladanie bicyklov, šatne a sprchy a pod.

Vyhlasovateľom kampane Do práce na bicykli je Ministerstvo dopravy a výstavby SR. Zámerom je podporiť myšlienku denného dochádzania do zamestnania či za vzdelávaním ekologickou formou dopravy, predovšetkým bez použitia osobného automobilu. Siedmy ročník obľúbenej kampane sa musel tento rok pre koronavírus presunúť  z tradičného májového termínu na september.

Bližšie podrobnosti k organizácii kampane, ako aj podmienkam registrácie sa dočítate na www.dopracenabicykli.eu.

Zdroj: zmos.sk