Spomienka na M. R. Štefánika v Záriečí

408

V nedeľu 5. mája sa konala spomienková slávnosť pri príležitosti 100. výročia tragickej smrti Milana Rastislava Štefánika v obci Záriečie.

Obyvatelia Záriečia svoj pomník s podobizňou M. R. Štefánika uchránili pred zničením počas dlhého obdobia vlády komunistickej strany (1948-1989). To sa okrem nich na Slovensku podarilo len v dvoch obciach – v Myjave a Predmieri. Keďže Štefánik bol známy svojim negatívnym postojom k boľševickej revolúcii v Rusku, komunistickí funkcionári sa snažili každú pamiatku na neho zničiť. Okrem premenovania ulíc a zakazovania kníh o Štefánikovi odstraňovali hlavne jeho sochy a pamätníky. Mohli byť znovu obnovené až po roku 1989 a niekde sa to nepodarilo dodnes. Napríklad v Považskej Bystrici 19 metrov vysokú sochu M. R. Štefánika, ktorú zničili v roku 1955, nahradila len malá busta v budove magistrátu.

V Záriečí sa spomienková slávnosť začala slávnostnými bohoslužbami v evanjelickom kostole. Potom sa ľudia presunuli pred pomník M. R. Štefánika. Okrem občanov boli prítomní starostovia okolitých obcí, poslanci TSK a ďalší pozvaní hostia. Starosta Záriečia Jozef Kollár spolu s primátorkou Púchova Katarínou Henekovou položili kvety k pamätníku a po hymnách Českej republiky a Slovenskej republiky sa prihovorili zhromaždeniu.

Starosta Jozef Kollár vo svojom prejave okrem iného uviedol:

„Naši predkovia slobodne, dobrovoľne a otvorene priložili ruku k dielu pri myšlienke postaviť Štefánikov pamätník v Záriečí. S iniciatívou prišli členovia Štefánikovej spoločnosti, ktorá pracovala v Púchovskej doline v 30. rokoch minulého storočia. Podobne slobodne, dobrovoľne a otvorene pristúpili k stráženiu pamätníka, keď do dediny dorazil chýr, že ho majú prísť zbúrať a obyčajní ľudia pri ňom dňom i nocou držali stráž. Aj vďaka týmto dobrovoľníkom stojí pamätník pevne na svojom mieste dodnes.
Na tomto mieste sa chcem pokloniť a vzdať hold a úctu všetkým našim predkom za statočnosť, vďaka ktorej môžeme dnes existovať. Sme slobodní, používame svoju rodnú reč, máme svoj štát. Jedným z tých, ktorí sa o to mierou vrchovatou zaslúžili, bol i Milan Rastislav Štefánik. Jeho odkaz je vrytý v tomto pamätníku. Želám si, aby zostal zachovaný i v našich srdciach.“

Primátorka Katarína Heneková vo svojom príhovore zdôraznila:

„Túto výnimočnú osobnosť si zvykneme pripomínať zvyčajne pri príležitosti výročia jeho tragickej smrti. To, čo si však treba v súvislosti s generálom Štefánikom pripomínať, je predovšetkým jeho život, ktorý hoci bol krátky, by svojím obsahom vydal za niekoľko životov. Stal sa hrdinom nie vďaka svojej smrti, ale vďaka svojmu životu. Spoločnosť potrebuje, my všetci potrebujeme pozitívne vzory, s ktorými by sme sa mohli identifikovať. Štefánik si zaslúži, aby sme ho milovali a titul najväčší Slovák mu právom patrí.“

V kultúrnom programe vystúpili speváci z folklórneho súboru Záriečanka a žiaci Základnej umeleckej školy v Púchove. Zazneli hymnické a náboženské piesne, hymna Európskej únie „Óda na radosť“ a ľudové piesne z Púchovskej doliny. Účastníci spomienkovej slávnosti si mohli prezrieť výstavu o M. R. Štefánikovi a obrazy z histórie Československa „Púchovská dolina – Svůdná krasavice!“ v budove obecného úradu.

Text a foto: Slavomír Flimmel