Vernisáž BA 7ŠPD

69

V piatok 3. mája sa v Divadle Púchov konala vernisáž výstavy študentov a hostí výtvarného odboru Základnej umeleckej školy sv. Cecílie v Bratislave vedených Akad. soch. Marcelou Loviškovou. Trinásť umelcov predstavilo viac ako 100 svojich diel – veľkorozmerné plátna a ďalšie objekty inšpirované dielami slávnych výtvarníkov. Kurátor výstavy Akad. soch. Viliam Loviška sa prihovoril návštevníkom výstavy: „Na výstave nie sú prítomní len títo vystavujúci, ale sú tu aj svetové mená svetového umenia. To, čo vidíte, sú voľné interpretácie diel svetových výtvarníkov, ako napríklad Paula Cézanna, Gustava Klimta, Vicenta van Gogha, Egona Schieleho, Hundertwassera a ďalších.“ Hudobným hosťom vernisáže bola huslistka Janka Marmanová. Výstava potrvá do 3. júna 2019.

Foto: Slavomír Flimmel