Spomienky pamätníka na starý Púchov

203

Ustupujúce vojská v II. svetovej vojne výbuchom mín zničili v Púchove most. Jeho funkciu až do dočasného dreveného mosta plnila kompa. Bola pripojená na lano, ktoré bolo upevnené na oboch stranách Váhu, približne 80 m nad terajším mostom. Kompa bolo spojenie 3-4 lodí s nástupnou plochou cca 40m². Slúžila na prepravu ľudí a tovaru medzi Púchovom a železnicou v Horných Kočkovciach. Pohyb kompy bol spôsobený tlakom prúdu vody na jej prednú plochu, ktorú pod uhlom podľa smeru pohybu nastavovali kompári. Hlavným kompárom bol pán Molitor. Na kompu v Púchove si ešte spomínajú občania pamätníci, ktorí v tej dobe boli v žiackom veku. Osobne si na kompu tiež pamätám. Používal som ju pri nosení obedu pre otca, ktorý pracoval ako tranzitér na železničnej stanici.

Moyzesova ulica, v súčasnosti pešia zóna, patrila v povojnových rokoch medzi frekventované ulice v Púchove, nielen preto, že spájala Moravskú ulicu s námestím, ale hlavne preto, že sa na nej nachádzalo veľa obchodov, remeselníkov a živností. V smere od Moravskej ulice bola predajňa potravín a následne galantéria, lekáreň, nábytok, hostinec, kaderníctvo, cukráreň, krajčírstvo, predajňa klobúkov a končiac kultúrnym domom. Na protiľahlej strane zľava začínali potraviny, predajňa textilu – pôvodne Rolný, mäsiarstvo, výroba koží, výroba papúč, kvetinárstvo a potraviny Budúcnosť. Na Moyzesovej ulici bol i priestor pre jarmočné stánky zeleniny a ovocia. Tak si spomínam na Moyzesovu ulicu, kde som býval s rodičmi takmer 20 rokov od roku 1946. I dnes je Moyzesova ulica bohatou obchodnou a kultúrnou sieťou Púchova.

-RP-
Foto:
http://puchovodedicstvo.sk