Športovček na návšteve u hasičov

105

Dňa 10.5.2019 bol výnimočný deň pre deti Materskej školy ŠPORTOVČEK, ktoré navštívili požiarnu zbrojnicu Dobrovoľného požiarneho zboru v Púchove. Deťom sa venoval predseda hasičského zboru J. Ridzik, ktorý ich oboznámil s pravidlami požiarnej ochrany, čoho sa majú vyvarovať a ako reagovať v prípade požiaru. Deti si vypočuli aj zaujímavosti z histórie. Pán Rýdzik im s hrdosťou prezentoval výstavu víťazných pohárov požiarneho tímu. So záujmom si pobzerali požiarnu zbrojnicu a ukážky novej i starej techniky. Najväčšiu priazeň prejavili o praktické aktivity predvedené ich spolužiakom V. Moravčíkom, zverenca p. Rídzika a Ing. M. Koukala, ktorí sú trénermi hasičskej mládeže. Deti mali možnosť vyskúšať si viazanie hasičských uzlov, spájanie C-spoja, prebehnúť hasičskú štafetu či striekať do hasičského terča. Ako bonus bola deťom prezentovaná historická ručná striekačka z roku 1875 a historické vozidlo WALTER z roku 1932, na ktorom sme si mohli urobiť spoločnú pamätnú fotografiu. Predstavitelia hasičského zboru odprevádzali deti zvukovou sirénou z WALTERA. Po návrate sa deti podelili o svoje zážitky s mladšími spolužiakmi v materskej škole a tešia sa na ďalšiu návštevu.

Andrea Poláčková, MŠ Športovček