Športové hry seniorov JDS okresu Púchov

155

Predsedníctvo a Rada Okresnej organizácie JDS Púchov zorganizovala pod vedením predsedníčky Eleny Gelnárovej 16. septembra 2021 okresné športové hry seniorov JDS okresu Púchov v krásnom prostredí futbalového ihriska ŠK v Dohňanoch.

Súťažilo sedem základných organizácii JDS: ZO JDS Púchov, Dohňany, Lúky, Horné Kočkovce, Lednické Rovne – Horenická Hôrka, Lysá p. M. a Dolná Breznica. Súťažiace družstvá mali po 5 pretekárov a súťažili v piatich disciplínach: 1. Hod bagandžou na cieľ, 2. Hod polenom na cieľ, 3. Hod podkovou na cieľ, 4. Hod zemiakom do zemiakového koša a 5. Kop na malú bránku.

Traja najlepší súťažiaci v každej disciplíne získali sladkú medailu. Víťazné družstvo bolo ZO JDS Lysá p. M. Účelom týchto športových hier seniorov bolo v uvoľnenejších podmienkach neľahkého obdobia pandémie COVIDU 19 stretnúť sa, zabaviť sa a najmä telesný pohyb. Celému podujatiu prialo krásne letné počasie a prebiehalo v dobrej nálade všetkých zúčastnených. Za mesto Púchov prišla seniorov srdečne pozdraviť, poďakovať za ich aktivity a popriala všetko dobré a najmä pevné zdravie všetkým seniorom primátorka Katarína Heneková. Predsedníčka Elena Gelnárová na záver poďakovala zúčastneným členom za účasť a prácu pri zabezpečení podujatia. Poďakovala tiež obecnému úradu Dohňany a pani Čvirikovej, ktorá sprostredkovala konanie tejto vydarenej akcie pre seniorov JDS v nádhernom prostredí ŠK Dohňany.

JDS Púchov