Športový deň na ZŠ Gorazdova

193

Vo štvrtok 30. mája Základná škola na ulici Gorazdova pripravila pre rodičov a ich ratolesti sedem netradičných disciplín, v ktorých si mohli zmerať sily. Pani primátorka Katarína Heneková prišla deťom zablahoželať k MDD a Športový deň otvorila vyskúšaním si niektorých disciplín. Odmenení boli všetci: deti sladkou medailou a rodičia šťastnými očkami a úsmevom svojho dieťaťa. Cieľ akcie, venovať čas nás dospelých deťom sa vydaril.