Odovzdávanie maturitných vysvedčení

425

V uplynulých dňoch študenti púchovských stredných škôl absolvovali záverečné maturitné skúšky, po ktorých získali maturitné vysvedčenie.

V pondelok 27. mája v Malom župnom dome primátorka mesta Katarína Heneková odovzdala maturitné vysvedčenia 63 študentom z troch tried Strednej odbornej školy obchodu a služieb Púchov. Spolu s riaditeľom školy Ivanom Kasárom a triednymi učiteľkami (Jana Kapralčíková, Alena Luptáková a Marta Zigová) im zablahoželala k úspešnému ukončeniu stredoškolského vzdelania.

Vo štvrtok 30. mája opäť v Malom župnom dome viceprimátor Lukáš Ranik spolu s riaditeľkou Strednej odbornej školy I. Krasku Púchov Lenkou Jancíkovou a triednymi učiteľkami (Alena Vardžáková a Vladimíra Siváková) odovzdali 37 žiakom z dvoch tried maturitné vysvedčenie. K ústnym maturitným skúškam celkovo pristúpilo 83 žiakov. Viceprimátor Lukáš Ranik vo svojom príhovore uviedol: „Chcel by som vám zaželať, aby ste v každom čase robili správne rozhodnutia, aby ste mali okolo seba správnych ľudí, aby sa vám podarilo naplniť vaše túžby, ale aj to, aby tieto túžby boli prínosom nielen z hľadiska vašej úspešnosti, ale najmä ľudskosti, spravodlivosti a dobra pre život váš i celej našej spoločnosti.“

V piatok 31. mája dostávali maturitné vysvedčenia 84 študenti troch tried Gymnázia Púchov. Odovzdala im ich v púchovskom Divadle primátorka Katarína Heneková s riaditeľom školy Miroslavom Kubičárom a triednymi učiteľkami Katarínou Fialovou, Zuzanou Vaskovou a Jankou Kováčovou. Primátorka Katarína Heneková vo svojom príhovore uviedla: „Vlastnou usilovnosťou sa dá v živote veľa docieliť a keď v živote pristupujete k svojim povinnostiam poctivo, máte nakročené na úspech. Každý, ktorý tu dnes ste, máte určite plno predstáv, plánov a životných cieľov. A ja vám zo srdca prajem ich splnenie.“

Slavomír Flimmel