Správny chlapec, správne dievča 2018

714

V utorok 12. júna sa v Divadle Púchov uskutočnil už 23. ročník obľúbenej prváckej súťaže o titul „Správny chlapec“ a „Správne dievča“.

V chlapčenskej kategórii súťažilo 9 chlapcov a 10 dievčat. Šikovní prváci a prváčky si merali „sily“ v troch súťažných disciplínach. Po krátkom originálnom rozprávaní o sebe plnili úlohy zamerané na ich zručnosť a šikovnosť. Svoj talent a schopnosti, v ktorých vynikajú, ukázali v tretej – záverečnej – voľnej disciplíne.

Celá súťaž sa niesla v duchu veľmi vyrovnaných výkonov, súťažiaci sa navzájom povzbudzovali a podporovali. Napriek tomu, že všetci súťažiaci si zaslúžili byť tým NAJ, víťazné miesta boli len dve. Správnym chlapcom pre rok 2018 sa stal Matej Jancík a správnym dievčaťom Natália Masariková.

Výsledky súťaže „Správny chlapec, správne dievča“:

Chlapci:

  1. miesto: Matej Jancík, ZŠ Mládežnícka
  2. miesto: Matej Pšenák, ZŠ Gorazdova
  3. miesto: Marek Štrbáň, ZŠ J. A. Komenského

cena Divadla: Samuel Valach, ZŠ Slovanská
cena CVČ: Jakub Kubirita, CZŠ sv. Margity

Dievčatá:

  1. miesto: Natália Masariková, ZŠ Mládežnícka
  2. miesto: Petra Kuchtová, ZŠ J. A. Komenského
  3. miesto: Barbora Belobradová, ZŠ Mládežnícka

cena Divadla: Karolína Rosinová, ZŠ Gorazdova

Centrum voľného času Včielka