I. školská tanečná liga

349

V posledný májový deň odštartovalo Centrum voľného času Včielka Púchov v spolupráci s Púchovskou kultúrou, s. r. o., nultý ročník projektu s názvom Prvá školská tanečná liga.

Priateľská tanečná nepostupová súťaž bola určená len pre amatérov a neprofesionálnych tanečníkov zo základných škôl okresu Púchov. Prihlásiť sa mohli tanečné skupiny v počte 8 až 25 tanečníkov, pričom z jednej školy mohlo súťažiť aj viac družstiev. Súťažiaci súperili v kategóriách 1. – 4. ročník (kategória A), 5. – 7. ročník (kategória B), 8. – 9. ročník (kategória C). Zvoliť si mohli ľubovoľný tanečný štýl, prípadne aj ich kombináciu (show dance, hip-hop, break dance, folklór, spoločenské tance…). Využívať mohli rôzne doplnky a rekvizity, choreografie mohli mať aj svoj námet alebo tému.

Do súťaže sa zapojili štyri základné školy, a to: ZŠ Záriečie, ZŠ Slovanská a ZŠ Beluša a Gorazdova, ktoré sa o priazeň divákov aj poroty uchádzali hneď s dvomi družstvami. Odborná porota v zložení Mária Lukajková, DiS. art., Bc. Katarína Denešová, Mgr. Mika Vargová, PaedDr. Alena Strýčková a Taťjana Brozáková hodnotila kreativitu, pestrosť choreografie, využitie priestoru a útvarov, pohybovú techniku, nápad a celkový estetický dojem vystúpení. V každej kategórii vyhlásila víťazov a v rámci úvodného nultého ročníka boli odmenení všetci súťažiaci.

V kategórii A zvíťazila tanečná choreografia Cestovateľky v podaní ZŠ Beluša, ktorá tiež obsadila druhú priečku s choreografiou Zima, zima. Tretie miesto získala ZŠ Gorazdova s vystúpením pod názvom Bambuľka. Víťazstvo v kategórii B si vytancovala ZŠ Záriečie s témou Ratatouille a druhá skončila ZŠ Gorazdova s tanečným predstavením Pom-pom gym. Kategóriu C zastúpila ZŠ Slovanská, ktorej žiaci nacvičili spoločenský tanec a zvíťazili so súťažnou choreografiou Valčík.

Všetky tanečné vystúpenia si zaslúžili veľkú pochvalu a potlesk prítomného publika. Zúčastnení si odniesli okrem odmien aj krásny zážitok a dobrý pocit z príjemne prežitého kultúrneho dopoludnia. Ďakujeme za spoluprácu Púchovskej kultúre, s. r. o., všetkým zúčastneným školám za úsilie, ktoré vynaložili na nácvik a prípravu a už teraz sa tešíme na prvý ročník v budúcom školskom roku.

Centrum voľného času Včielka