Srdečný pozdrav od škôlkarov MŠ Slovanská

100

Chceli by sme sa poďakovať deťom a pani učiteľkám z MŠ Slovanská za to, že na nás ani tento rok nezabudli. I keď sme sa nemohli stretnúť osobne, deti si na nás dôchodcov spomenuli, pozdravom a kresbami nás veľmi potešili:

Mesiac úcty k starším
Milí naši starí rodičia,
keďže sa nemôžeme stretnúť a krátkym vystúpením
osláviť s Vami MESIAC ÚCTY K STARŠÍM,
ako po minulé roky, aspoň takto Vás
chceme pozdraviť a na diaľku potešiť.
Želáme Vám veľa zdravia a radosti
a tešíme sa na skoré stretnutie s Vami.
Vaši škôlkari

Ešte raz ďakujeme a tešíme sa naše ďalšie stretnutie.

Elena Gelnárová, predsedníčka ZO JDS v Horných Kočkovciach