Stavanie mája na Chmelinci

183

Máje boli známe už v antike. Staroveké národy dávali pred 1. májom na domy a hospodárske budovy stromčeky na ochranu pred chorobami. Májová zeleň vyjadrovala želanie poľnohospodárov, aby ich úroda mala silu a dobrý rast. Máj vtedy predstavoval mladý stromček, najčastejšie smrekový. A práve taký nám zabezpečili z Lesnej správy Púchov a šikovní klienti z CSS – Chmelinec Púchov ho vyzdobili, ako sa patrí. Hudobná skupina Nimničanka sa postarala o dobrú náladu a dobrovoľní hasiči z Púchova s predsedom p. Rídzikom dohliadali na bezpečnosť pri stavaní. Hoci v ten deň na popoludnie hlásili búrky, počasie nás nesklamalo. Všetci boli spokojní a o to nám predsa išlo.

-mv-