Stavanie obecného mája v Ihrišti

148

Aj tento rok sa nášmu Dobrovoľnému hasičskému zboru v Ihrišti podarilo úspešne zrealizovať tradičné stavanie mája, ktoré reprezentuje oslavu prichádzajúcej jari a súvisí s posilnením vzájomných väzieb medzi človekom a prírodou.

V posledný aprílový deň sa preto všetka pozornosť sústredila na miesto pred kultúrnym domom, kde sa zhromaždili príslušníci zboru v spolupráci s ochotnými tunajšími mužmi, aby si vymedzili úlohy a zahájili prípravné práce. A keďže k tomuto zámeru neodmysliteľne patrí ženská ruka, dievky sa už odhodlane mihali navôkol a svojou prítomnosťou dotvárali príjemne veselú náladu. Postupne si chystali zdobiaci materiál a za asistencie šantivých deťúreniec dekorovali súmerne vetvený vrcholec pestrofarebnými stužkami.

V priebehu dvoch hodín sa nám tak spoločnými silami podarilo skrášliť prostredie znamenitým 15-metrovým májom umiestneným na jeho povestnom stanovišti. Vďaka svojej pozícii, veľkosti a pôvabu sa stal majestátnou dominantou dediny, pričom v okoloidúcich neprestajne vzbudzuje pocit úžasu.

Záverom by sme radi poďakovali všetkým zúčastneným občanom za ich aktívny záujem o verejné dianie v obci a zostávame v nádeji, že takto vyparádený máj jednak zveľadí naše okolie, ale zároveň bude vytvárať hrejivú atmosféru a prinášať ľuďom radosť počas jarného obdobia.

DHZ Ihrište