Stavanie mája na Chmelinci

98

Dňa 29. 4. 2021 po dlhej covidovej pauze a otestovaní účastníkov podujatia sa znova v Púchove urobila ľuďom radosť postavením mája pred domovom dôchodcov Chmelinec za účasti dobrovoľných hasičov mesta Púchov a folklórnej speváckej skupiny Rozmarinek zo Záriečia. Na tvárach našich starých ľudí bolo vidieť spokojnosť a úsmev.

Jozef Ridzik st., predseda DHZM