Stop vreckovým zlodejom v železničnej doprave

86
Ilustr. foto: ŽSR

S príchodom veľkonočných sviatkov obvykle prichádzalo k zvýšenému počtu krádeží na železničných staniciach. Policajný zbor v spolupráci so Železnicami Slovenskej republiky od 26. marca podporili preventívnu kampaň Stop vreckovým zlodejom. Ide o slovenskú verziu európskej kampane.

Hlavnou myšlienkou kampane je zvýšenie povedomia verejnosti o metódach tzv. vreckových zlodejov, ktorí využívajú rôzne triky na páchanie tejto protispoločenskej činnosti, a tým prispieť k jej predchádzaniu. Jednotné logo kampane, ktoré sa nachádza na rôznych materiáloch kampane, bude rozšírené nielen v online priestore, ale aj v priestoroch železničných staníc v rôznych európskych krajinách a bude tak cestujúcim pripomínať podstatu kampane.

POMÁHAME A CHRÁNIME
Viceprezident Policajného zboru gen. Róbert Bozalka: „Vreckoví zlodeji sú, bohužiaľ, od nepamäti súčasťou železničnej dopravy. Policajný zbor sa tomuto problému venuje na dennej báze, avšak najúčinnejšou prevenciou je obozretnosť od samotných cestujúcich. Vreckoví zlodeji sa snažia vymýšľať rôzne techniky klamstiev, ktorými svoju obeť zmanipulujú a poľahky sa tak dostanú k hotovosti alebo k iným cennostiam. Vítame preto medzinárodnú preventívnu kampaň, ktorá pútavým spôsobom predstavuje časť z techník kriminálnikov. Aktívne sa do jej propagácie zapojíme a budeme sa snažiť aj takouto cestou pomáhať a ochraňovať občanov Slovenskej republiky, ktorí si za spôsob dopravy vybrali železnice.“
„K infraštruktúre ŽSR patria aj budovy železničných staníc a nástupištia, kde prichádza ku krádežiam. Táto preventívna kampaň upozorňuje cestujúcu verejnosť na potenciálne nebezpečenstvo hravou formou, ktorá je dobre zapamätateľná. Verím, že vďaka spoločným preventívnym aktivitám a obozretným cestujúcim sa nám do budúcnosti podarí znížiť krádeže na minimum“, uviedol generálny riaditeľ ŽSR Miloslav Havrila.

POSTAVIČKY V HLAVNÝCH ÚLOHÁCH
Celá kampaň je postavená na farebných postavičkách, ktoré predstavujú rôzne spôsoby páchania tzv. vreckových krádeží. Prvá fáza sa bude realizovať v období od 26. marca 2021 do 2. apríla 2021 s dôrazom na cestujúcich v železničnej doprave, ale prostredníctvom sociálnych sietí zasiahne aj širokú verejnosť. Vytvorila ju nemecká Spolková polícia s podporou RAILPOL-u – Európskej asociácie železničných polícií a EUCPN – Európskej sieti na predchádzanie trestnej činnosti s cieľom eliminácie krádeží na osobách. K dispozícií je aj webová stránka www.stop-pickpockets.eu s informáciami ako predchádzať tzv. vreckovým krádežiam.

ŠTATISTICKÝ PREHĽAD
V roku 2020 bolo celkovo ku škode cestujúcej verejnosti v železničnej doprave spáchaných 266 krádeží a v roku 2019 bolo týchto skutkov 308. Z uvedeného počtu bolo v roku 2020 vo vlakoch spáchaných 117 krádeží a 133 krádeží na železničných staniciach, 6 skutkov bolo spáchaných na nástupištiach a 10 skutkov na iných miestach.
V rámci predchádzania aj takýmto krádežiam na osobách a krádežiam batožiny cestujúcej verejnosti a za účelom zvýšenia dohľadu nad verejným poriadkom a bezpečnosťou cestujúcej verejnosti, ako aj z dôvodu zvýšenia dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou železničnej dopravy a plnenia ďalších úloh vykonávajú príslušníci Policajného zboru služby železničnej polície Policajného zboru hliadkovú službu nielen na železničných staniciach a v ich okolí, ale aj vo vlakoch osobnej prepravy, či už v rámci vnútroštátnej alebo medzinárodnej dopravy.

KAMPAŇ V ČASE PANDÉMIE
Vzhľadom na zhoršenú epidemiologickú situáciu v súvislosti so šírením pandémie ochorenia Covid-19 je v tejto prvej fáze celoeurópskej preventívnej kampane na Slovensku zvolená prevažne bezkontaktná forma preventívnej kampane a jej medializácia bude prebiehať na sociálnych sieťach Policajného zboru a Železníc Slovenskej republiky, ako aj formou umiestnenia plagátov v priestoroch železničných staníc.

Zdroj: ŽSR