Prihláste svoj strom do ankety Strom roka 2021!

229

Anketa Strom roka už 19 rokov hľadá po celom Slovensku stromy s pozoruhodnými príbehmi, ktoré vyzdvihujú význam starých, vzácnych či ohrozených stromov a vzbudzujú záujem ľudí o životné prostredie. Tento rok môžete svojho obľúbenca do súťaže nominovať od 1. apríla.

„Jednotlivci, mestá, školy či organizácie majú aj v roku 2021 príležitosť prihlásiť do ankety stromy, ktoré poznajú, obdivujú a ktoré sú ich srdcu blízke. Výzva je otvorená do 30. apríla,“ približuje Martina Ragalová z Nadácie Ekopolis, ktorá anketu organizuje.

Prihlasovanie nominantov prebieha elektronicky, prostredníctvom online formulára, alebo papierovo, zaslaním prihlášky na adresu nadácie. Všetky informácie sú zverejnené na webovej stránke, ako aj na sociálnych sieťach nadácie. Po uzávierke nominácií bude nasledovať výber odbornou porotou, ktorá spomedzi všetkých uchádzačov vyberie 12 finalistov tohtoročnej ankety. Na tradičné hlasovanie za stromy sa môžu fanúšikovia ankety tešiť od 1. júla.

“Strom je symbolom spolupatričnosti medzi ľuďmi a prírodou. Každý strom viaže uhlík, zadržiava vodu a je dôležitým prostredím pre ďalšie organizmy a tak vďaka stromom je krajina krajšia, pestrejšia aj odolnejšia voči zmenám klímy. Anketou Strom roka chceme upozorniť práve na tieto dôležité funkcie, ktoré stromy v krajine plnia”, dodáva Peter Medveď, riaditeľ Nadácie Ekopolis.

Anketu v roku 2021 podporili Nadácia Slovenskej sporiteľne, ISA Slovensko (Medzinárodná arboristická spoločnosť), Vydavateľstvo Dajama, Kníhkupectvo Artforum, Záhradníctvo ABIES a Terrabike. Patrónom ankety je už desiaty rok známy spevák Peter Lipa.

Víťaz súťaže Strom roka 2020 – Dub letný z Drnavy

Minuloročným víťazom sa stal 700-ročný dub s obvodom kmeňa 528 cm a výškou 14 metrov. Prastarý dub z Malej Pešti Prastarý dub sa nachádza pri bývalom areáli slávnych Drnavských železiarní grófa Andrássyho. Práve tu sa v 40-tych rokoch 19. storočia odlievali konštrukčné diely slávneho Reťazového mosta „Lánchíd“ v Budapešti, za čo si obec vyslúžila prezývku „Kis Pest – Malá Pešť“. Dnes je tento krásny strom jedným zo zastavení na náučnom chodníku Poklady Drnavy, ktorý obcou prechádza a vracia návštevníkov do slávnych dôb baníctva. Dub patrí k neodmysliteľným symbolom už niekoľko generácií – stojí na starej obchodnej ceste. Zmienka o dube sa nachádza v obecnej kronike už v roku 1670. Dnes okolo neho denno-denne chodia turisti, ktorí chcú navštíviť krásy Zádieľskej tiesňavy.

Zdroj: ekopolis.sk, treeoftheyear.org, pixabay