Stretnutie púchovských regionálnych spisovateľov

130

V stredu 16.3.2022 sa konalo v Divadle Púchov konalo stretnutie regionálnych spisovateľov, na ktoré prišli Emília Šipulová, Lucia Bršiaková, Eva Huťová a Jaroslav Martiš. Z mladej generácie začínajúcich autorov sa na akcii predstavili študenti gymnázia Kristína Staníková, Sára Struňáková, Martina Pevná, Ema Boleková, Katarína Ulčáková a Adam Gerschdorf. Každý z autorov sa predstavil svojou tvorbou: Emília Šipulová najmä spomienkami na 2. svetovú vojnu a jej hrôzy v Mladoňove, Lucia Bršiaková hovorila o svojich dvoch detských knižkách o Sofinke, ktoré aj sama ilustrovala. Sochár a básnik Jaroslav Martiš predstavil svoju básnickú tvorbu a hovoril o svojich plánoch okrášliť Púchov sochou víly Lachovienky. Eva Huťová zarecitovala svoje básne, ktorými chce robiť ľuďom radosť v dnešnej neľahkej dobe. Beseda so spisovateľmi bola prerušovaná hudobnými vstupmi, o ktoré sa postarali žiaci ZUŠ v Púchove.

Foto: Slavomír Flimmel