Superhrdinovia sú témou tohtoročnej súťaže o Najkrajší list

87

Už iba do piatka 14. apríla majú deti vo veku od 9 do 15 rokov možnosť zapojiť sa do súťaže o Najkrajší list. Téma na rok 2023 je „Predstav si, že si superhrdina a tvojou úlohou je urobiť všetky cesty bezpečnejšími pre deti“ s dodatkom „Napíš niekomu list, v ktorom vysvetlíš, aké superschopnosti by si potreboval na dosiahnutie tohto cieľa“. Tohtoročná téma nadväzuje na napĺňanie cieľov druhej Akčnej dekády Organizácie spojených národov pre zvyšovanie bezpečnosti cestnej premávky. Mladí autori najlepších listov môžu vyhrať zaujímavé vecné ceny.

Úlohou účastníkov už 52. ročníka medzinárodnej súťaže v písaní listov je napísať „klasický“ list na danú tému v rozsahu maximálne 800 slov. Podmienkou je, aby bol list písaný rukou a obsahoval formálne znaky listu, t. j. hlavičku, v ktorej bude úplná adresa pisateľa, a dátum, kedy bol list písaný, oslovenie, hlavnú časť, zdvorilostné zakončenie, P. S. (ktoré je nepovinné) a podpis. V liste musí byť uvedený aj vek dieťaťa a názov školy. Mladí ľudia môžu svoje písomné práce podporiť aj zaujímavou kresbou.

Deti môžu svoje listy posielať do 14. apríla 2023 na adresu: Slovenská pošta, a.s., odbor komunikácie a marketingu, Nám. SNP 35, 814 20  Bratislava. Obálku treba označiť heslom „Súťaž o najkrajší list 2023“.

O víťazovi súťaže rozhodne komisia zložená zo zástupcov Slovenskej pošty a MD SR. Na autorov troch slovenských najlepších listov čakajú lákavé vecné ceny. Víťaz národného kola súťaže získa tablet a predĺžený víkendový pobyt v rekreačnom zariadení v Belušských Slatinách a zároveň postup do medzinárodnej súťaže, druhý úspešný účastník získa tablet a poukážky na nákup kníh a tretí účastník získa poukážky na nákup kníh. Najlepší list národného kola súťaže bude preložený do anglického jazyka a zaslaný do medzinárodného kola súťaže. V medzinárodnej súťaži budú tri najkrajšie listy ocenené zlatou, striebornou a bronzovou medailou Svetovej poštovej únie.

Súťaž vyhlasuje Svetová poštová únia a na Slovensku organizuje Slovenská pošta v spolupráci s Ministerstvom dopravy Slovenskej republiky a jej oddelením bezpečnosti cestnej premávky (BECEP) a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Slovenská pošta sa prostredníctvom tejto súťaže hlási k iniciatíve Svetovej poštovej únie zlepšovať čitateľskú gramotnosť a jazykové schopnosti u detí a mládeže, ako aj rozvíjať ich talent písania s dôrazom na kreativitu a vyjadrenie emócie.

Viac informácií je na stránke https://www.posta.sk/stranky/sutaz-o-najkrajsi-list-2023

Slovenská pošta