Oslavy 20. výročia založenia ZŠ s MŠ sv. Margity

193

Základná škola s materskou školou sv. Margity v tomto roku oslavuje 20. výročie svojho vzniku. V piatok 24. marca sa v priestoroch púchovského divadla konala slávnostná akadémia. Žiaci sa predstavili bohatým kultúrnym programom, v ktorom sa podelili o svoje talenty a dary, ktoré aj vďaka škole neustále rozvíjajú. Oslavy budú pokračovať 20. apríla 2023 vo farskom Kostole Všetkých svätých. Otec biskup Tomáš Galis bude koncelebrovať slávnostnú svätú omšu pri príležitosti 20. výročia školy, po ktorej bude nasledovať program žiakov.

Na úvod predstavila históriu a rozvoj školy pani riaditeľka Mišíková. Po nej sa so svojím programom predstavili deti z našej materskej školy z triedy Anjeličkov s pani učiteľkou Belásovou a pani zástupkyňou Poláčkovou. Pripravili si detské ľudové tance a piesne. Spoločne sme mohli vidieť to, ako sa kedysi mládenci a dievčatá zabávali, keď nesedeli v školských laviciach.

Z voňavých slnečných lúk, kde deti spievali a tancovali, sme sa potom premiestnili do hradov a zámkov. Aj princezné sa museli učiť. Ako to učenie jednej princeznej išlo, to sme si pozreli v divadelnej scénke žiakov piateho ročníka pod vedením pani učiteľky Huťovej.

Prváčikovia s pani učiteľkou Dodekovou nám predniesli báseň, v ktorej nám prezradili, čo všetko už vedia. Ich obľúbenou aktivitou je pohyb, a tak nám spoločne aj zatancovali.

Vždy nás poteší, keď sa stretneme s našimi bývalými žiakmi, ktorí už síce brány našej školy opustili, ale nezabudli na ňu. Jednou z úspešných absolventiek je Martina Šikutová. Povzbudivé a milé slová od Martinky, ktorá momentálne študuje na vysokej škole, nám prečítala Terezka Krajčiová z 9.A.

Zábavná bola aj divadelná scénka z vyučovacích hodín dejepisu a geografie našich šiestakov s ich triednym učiteľom pánom zástupcom Rečkom. V škole sa neučíme iba poučky, ale rozvíjame aj svoje umelecké talenty. Druháci nás o tom presvedčili. S pani učiteľkou Rebrovou predviedli svoj tanečný i spevácky talent v ľudovom tanečno-hudobnom vystúpení „Čižíček, Po nábreží koník beží…“

Naša škola nie je obyčajnou školou. Aj vďaka kaplnke, ktorú máme možnosť každodenne navštevovať, oveľa viac cítime blízkosť Pána Ježiša, a uvedomujeme si, že nie sme sami, keď čelíme starostiam alebo zdieľame svoje radosti. Žiaci 3.ročníka vystúpili s klavírnou skladbou a pásmom básní o tom, ako sa môže prelínať naša cirkevná škola so školou Ježiša.

Popri učení potrebujeme však sledovať aj dianie vo svete. Krátku ukážku toho, čo sa deje okolo nás, si pripravili vo svojej divadelnej scénke žiaci siedmeho ročníka pod vedením pani učiteľky Sivákovej.

Až čas ukáže aká dôležitá je láska v našom živote. Láska, ktorú dávame, ale i láska, ktorú prijímame. Láska a dobro, svet bohatých a svet chudobných – o tom spieva Kristína v piesni „Modlitba za ľudskosť“. A práve slová tejto piesne sa stali predlohou pre pantomímu našich ôsmakov, ktorých viedla pani učiteľka Chlebanová. Na klavír ich sprevádzala pani učiteľka Jašurdová.

Už vieme, že každý z nás v sebe ukrýva vzácny talent. Niekto vie krásne spievať, niekto kresliť, pre niekoho je neoddeliteľnou súčasťou hudobný nástroj, niekto krásne tancuje, iný dokáže ostatných rozosmiať, iný im zas pozorne načúvať a poradiť. Naši štvrtáci s pani učiteľkou Kubičinovou nás presvedčili o tom, že svoje talenty poznajú a chcú nimi potešiť aj ostatných. Pripravili si spoločnú pieseň, zahrali na akordeón a predviedli aj svoj recitačný talent.

Na záver programu jednotlivých ročníkov našej školy pripravili deviataci spoločnú pieseň od Zuzany Smatanovej „Daj ruku do mojej ruky“. A svoj program spestrili aj krátkou poučnou divadelnou scénkou o prefíkanej myši. Kultúrnu bodku za programom urobili šikovné tanečníčky z tanečného krúžku pod vedením pani učiteľky Dodekovej.

Programom nás sprevádzali Eliana Šerá a Max Bušík. Požehnanie všetkým prítomným na záver udelil pán dekan Stanislav Stolárik.

ZŠ s MŠ sv. Margity