Súťaž v čistote tried v CZŠ sv. Margity

199

“ČÍM ČISTEJŠÍ, TÝM SLADŠÍ“

V bežnej normálnej spoločnosti je úplne samozrejmé, že každý si vie po sebe upratať, vrátane dospelých a aj starších detí. Aspoň tak by to malo byť a fungovať aj v bežnej rodine. Nie je ľahké tento model aplikovať aj v škole a naučiť zodpovednosti aj tie deti, ktorým táto vlastnosť chýba z domáceho prostredia. Rozhodli sme sa preto na našej škole motivovať žiakov na tejto ceste a to formou súťaže „O najčistejšiu triedu “ a následnej sladkej odmeny. Aby cesta za odmenou nebola dlhá, a aby bola motivácia aj pre II. polrok, školský rok sme rozdelili na dve rovnaké časti, presne ako školské polroky.

Zvolili sme bodovanie tried na týždennej báze, kde v bodovacej komisii boli traja žiaci a jeden pedagóg. Ako týždne ubiehali jeden za druhým, poradie sa postupne menilo a už v polovici bolo zrejmé, ktoré triedy zabojujú o prvé miesta. Všetky ukazovatele boli dôležité – či už kôš, lavice, nástenka, nezotrená tabuľa, celkový dojem z triedy atď. Prejavilo sa to tým, že žiakov tento záujem motivoval k snahe vyhrať a bodovanie záviselo na detailoch. Nakoniec v poslednom týždni a vo finiši sa ukázalo, že na 1. mieste máme až 2 triedy a to V.A a VII.A a 3. miesto obsadila II.A.

Žiaci si uvedomili, že každá ich snaha nakoniec bude odmenená, videli to aj tí žiaci, ktorí sa menej pričinili o miesto a dúfame, že aj ich to bude motivovať v 2. polroku a všetci priložia ruku k dielu. V piatok 7.2. nastalo slávnostné vyhodnotenie tried a deti si spolu so svojimi triednymi učiteľkami prevzali z rúk pani riaditeľky sladké torty, ktorých kúsky zmizli obratom ruky. Za toto vďačíme pani Gerschdorfovej a jej cukrárskemu umeniu. O týždeň rozbiehame druhú časť a už teraz sa tešíme na napínavé súťaženie. A deti na sladkú odmenu pre víťazov…

CZŠ sv. Margity