Súťažíme i napriek zatvoreným školám

177

Aj keď sa žiaci 2. stupňa od októbra 2020 vzdelávajú doma dištančnou formou, mnohí stíhajú aj niečo navyše a zapájajú sa do súťaží a olympiád, ktoré prebiehajú online formou. Príprava a konzultácie s vyučujúcimi sú takisto online, o to je to náročnejšie. Napriek celej tejto ťažkej situácii sa mnohým našim žiakom darilo a v okresných či krajských kolách dosiahli pekné umiestnenia.

V januári prebehlo okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku, kde Dávid Kryštof (7.B) v kat. 1A získal krásne 1. miesto. Postúpil tak do krajského kola, kde sa umiestnil na 4. mieste. Pripravovala ho pani učiteľka S. Rišková. V kat. 1B Gabriel Baška (9.B) obsadil v okresnom kole 3. miesto, za prípravu ďakujeme pani učiteľke G. Klinovskej.

Tento mesiac sa niesol aj v duchu výpočtov a logického myslenia. V okresnom kole Matematickej olympiády sa darilo našim piatakom. Šimon Janovec (5.B) obsadil v silnej konkurencii výborné 2. miesto a Jakub Vavrek (5.B) získal 4. miesto. Obidvoch žiakov pripravovala pani učiteľka M. Šabíková.

I napriek tomu, že vo februári príroda ešte spí, jej obdivovatelia sa už dávno predtým pripravujú na okresné kolo Biologickej olympiády. V teoreticko-praktickej časti kat. C sa naša žiačka Viktória Satinová (8.A) umiestnila nielen na 2. mieste, ale i postúpila do krajského kola, v ktorom jej budeme držať palce. Na jej príprave sa podieľala pani učiteľka E. Šimšálková.

Najväčšiu úspešnosť sme zaznamenali v okresnom kole Dejepisnej olympiády vďaka pani učiteľke M. Pojezdalovej, ktorá každoročne žiakov svedomito pripravuje a žne s nimi úspechy vo všetkých kategóriách. Tento rok sa naši žiaci v dvoch kategóriách umiestnili na najvyšších priečkach. V kat. F (6. ročník) si Markéta Janíková (6.B) vybojovala 1. miesto, v kat. D (8. ročník) Natália Pojezdalová (8.B) obsadila tiež 1. miesto.

Ďalší piati žiaci boli vo svojich kategóriách úspešní: Adela Cengelová (7.A), Marianna Ficeková (7.A), Sophia-Mária Novosádová (8.B), Lukáš Galko (9.A), Martin Fajner (9.B).

Všetkým zúčastneným srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú prípravu a reprezentáciu školy. Tešíme sa na ďalšie úspechy v súťažiach a olympiádach, ktoré na nás ešte len čakajú.

Jana Kucejová, ZŠ Gorazdova, foto: S. Flimmel